87.07.25 Arvika

Min käraste Wissa!

Tack för ditt lilla bref, hvilket jag så snart besvarar för att ej örter och skidor skola förvexa.
Det var bra  dumt af mig att ej säga dig att ärtskidorna skall vara helt litet förvällda, men sanningen att säga glömde jag det alldeles, så att då att jag plockade ur de spädaste åt Hilma trädde jag upp dem på en tråd och de hängdes uppe på vinden, de se gröna och bra ut men inte vet jag om de kunna bli sega. Ärterna skola äfven förvällas lindrigt, men om Nicolina Beckman säger att det går bra ändå så  är det ju skäl i att försöka, allt som går fort är att föredraga om det blir lika bra. Laga äntligen att du ej får några övermogna örter, de blir hårda som sten. Finns det åkerörter på Risäter dugo de bra till torkning om de tagas så fort de äro fullmatade.
Sophie säger att du ville ha beskrivning på krusbärssylt, det skrifver jag af en ur Margreta Nylander.
Gerda är nu ute på som det tycks rigtig långpromenad med Adolfin Pallin. Hilma blef så illa förskyld då de voro ute på Kinna herom dagen, snuva och bröstverk, så hon hade ovanligt nog ej lust att gå ut.
Sophie har varit temligen kry, men det blåser ju jemt så ute har hon ej varit på flera dagar.
Jag är nu Gudvare väl kry igen men kände mig några dagar så nedtryckt af missmod och oro.
Jag tyckte när ni rest att jag träffade dig alldeles för litet, men så är det alltid, efteråt är det tusen saker jag velat tala med dig om.
Det gläder mig att apparaten var brukbar; det är väl ny svamp i den? Se efter att den är väl ren. Hvar har den sin plats?
Jag såg i dag annons om en egendom som föder 8 kor och 2 hästar, förmodligen den ifråga, skogen värderas till 6000 kr, det var hederligt. Ack måtte detta lyckas, det skulle allt bli så ljuvligt att bli af med alla reparationer och hyresbekymmer.
Den reparation som måste  göras efter Skomakaren den blir väl på min lott kan jag tro, ehuru den ej kommer att göras förr än efter 1 ste Okt, fråga Anders derom.
Jag skref i dag och ställde om att stallväggen inåt grannens skulle lagas, , äfven bad jag Lovisa försöka få i ordning  trappan ut åt gården som ser ut nästan gå isär. Frykberg ställer sig så mycket öfver trappans dåliga utseende och den dåliga grunden, därför vore bra att ha det i ordning.
Från Malmstedts kom bref i dag, de voro så belåtna med sin resa. Sophie helsar så mycket till eder, hon ser skral ut i qväll.
Helsa din snälla Anders från din gamla Mutter