1886.7.28 Arvika

Käraste lilla Wissa!

Tusen tack för ditt bref, du må tro att en tung börda lyfter ifrån mitt svidande hjärta, då jag såg den glada tonen i ditt bref, om jag ock förstår att du ej alltid kan vara så frimodig så är du och ni båda ej så genomledsna, som min skenande inbillning  gjort upp det.
Inte gör det något att dröja med Carlstadsresan för annat än det alltid är svårast medan man väntar på något som kan få namn af operation, på min fråga huru långsamt det kunde gå sade morbror med största lugn, ”det tar väl 1 sekund eller något mer möjligen”, så om man antar att det går något långsammare är det ju bra nog lindrigt  då det ledsamt skall vara.
Stöka öfver med det så snart ni kunna så slippa ni obehaget gå och tänka derpå. Lovisa har redan gjort litet i ordning i rummen och i hennes bref ligger litet pengar som hon får att skaffa litet som behövs till edert mattagande.
Nog voro jag gerna  hemma men för flickornas skulder jag gerna de få godt af att vara qvar så länge som möjligt; den 12 aug tänkte jag resa hem, men tror jag göra eder något ljust med att komma, för gör jag det gerna.
Jag tycker det voro bra on du varit hos Emilia innan alla komma hem och innan Josephine kommer. Om du är kry vill ni väl låta Josephine helsa på hos er, det vill hon nog gerna, men detta  få ni bestämma när hon kommer hit, , som hon för kommo när hon ville.
Det var roligt att ni ha så mycket bär så du kan få om det till inläggning. De bär jag köpt till saft behåller jag sjelf. Saften du frågade om har jag ej sett, men till saft tages ej något vatten utan då saften är mätt i grytan så lägges sockret i och skummas väl.
Hur är det med dina grönsaker? Kan du få erfordligt tillbehör till en grönsoppa; det är allt så trefligt att plocka sådant utan att köpa. Här sylta och safta vi nu äfven.
Har du någon klubba att klämma bär, eller smör med?. Hur går det med edra mjölkaffärer, huru bli ni nu af med mjölken? Allt intresserar mig.
Helsa så hjertligt till din käraste från din tillgivna
Mamma.