87.03.12. Carlstad

Käraste Wissa!

Nu blir du väl öfversig gifven när du åter får bref, så ifrig att svara genast om ej för att jag trodde mig kunna göra Anders en tjänst.
Det var så roligt att få se Anders här igen, men jag ville ändock säga att jag tyckte det var  illa var, han skulle göra sig det besväret ifall det var för att få kupongerna, som väl kunde gå för sig med mindre. Du nämner ej ett ord om kupongerna fastän jag skrivit om dem två gånger, men jag tänkte ändock att de kunde vara orsaken till resan. Att du ej komma i dag gjorde ingenting, emedan det de första dagarna är en sådan massa medfolk så herrarna äro glada för alla som vilja vänta.
När du beskrev eder förfärliga hemfärd från prestens och eder oro i följd af eldsvådan att ej ha brandförsäkradt, kom mig på den iden att se efter hvad det kostar, och till min förvåning ser jag af den bok jag forskat i att årsavgiften för 1000 kr , endast är 3 kronor, och jag kan ej förstå att någon större summa förut är betald. Kanske är detta ett misstag af mig och jag således inviger falska förhoppningar, men Anders som är så klok låter nog inte narra sig, af mina dumma funderingar. Bäst blir således att han kommer in och tar reda på hur härmed hänger ihop.
Således blir detta bref som jag så ädelmodigt började för att bespara honom hast och besvär, en ytterligare uppmaning att komma. Hur välkommen han är vet han nog, och skulle än mer förstått det om han hört flickorna då jag sade att jag skulle skrifva och i hvad ändamål. ”Han kan gerna komma” tyckte Anna, och så hoppas jag också det blir. Skulle resan bli inställd så behöves ej skicka några pengar, anstalten hos Falk är …………..fven och det jag lagt ut är ju så lite.
Kommer Anders ej nu så bed honom ställa så att jag får kupongerna, det ser dumt ut att ej taga ut i laga tid kanske.
Hos Myrins är nu bättre så nu hoppas de igen att Anne går igenom, de lär vara så glada der. Per är ändå hemma och det kan nog Charlotta behöva. Hom har varit förfärande ensam hela denna långa tid, mannen är ju långt strängt sysselsatt hela dagen.
Sofie B. Håller på att sluta en vårkappa åt Gerda, sydd af en kappa efter Moster Antonia. Få se om du tycker den ser upplappad ut.
Anna är ute nästan hvar dag, men ligger allt emellanåt och magen är alltför lika hårdnackad.
Flickorna helsa eder båda. Nu lovar jag dig att du ej allt för snart skall få höra något ifrån mig. Gud vare med dig min käraste Wissa.  Du tar fel om du tror att jag är orolig, blott jag hör att du väl vara försigtig är jag nöjd. Jag gläder mig taga emot Anders, helsa honom det. Din tillgivna Mamma.

I dag fick jag  besked om att fattigvården lemnar för Moster Ottilia 7 kr i månaden, det blir endast 84 kronor, tacka Anders för denna inkomst, iden derom kom från honom.