86.09.15 Carlstad

Min käraste Wissa!

Tusen tack för dina två kära bref som kommit och gladt mig, tack äfven för de utmärkt både  vackra och goda äpplena, det är ovanligt se så ren och maskfri frukt.
Det var för mig den käraste öfveraskningen att ni hade både bär och frukt därute, detta gör ju så mycket både nytta och nöje.
Jag har varit ute och tingat oss stek, jag tyckte gödkalv blef för dyrt och spädkalv fans ej. Jag tog 18 Kr stekkött och ett ……. Talg som jag bad Ekström avsända, de lovade att det skulle komma utaf i rätt tid. Att Ekströms skickade jag ansjovis endast. Jäst och en gurka i fall du ej har.. Härifrån skickar jag i morgon bittida smörkrukan och överst på smöret lade jag ett tjog ägg , jag tordes ej lägga mer på detta riskabla sätt, måtte de ej komma fram som förlorade ägg, det vore tråkigt.
An.. få vi ägg här för 80 öre, vill du att jag skall köpa upp något åt dig? Dessa små stackare får du om de lyckas komma hela fram. Måtte nu din söndag lyckas, det …. Rätt att ni ha enkelt, på den maten ………… …, men som vi alla tycker du det är för simpelt med stuvade makaroner om du har ……. Och ägg.
Då du ej skickade med min uppskrivning på lånet vet jag ej skillnaden, men då här finns …… ….. lika med de 24 servetterna …………….. , tror du vi då ha lika på våra listor.
Jag hade häromdagen en stor frestelse då …………… kom hit och hade bredt tjockt duktyg af det prickiga som jag tycker ser så fint ut, men då jag bör …… alla utgifter som ej äro alldeles nödvändiga måste förståndet råda. Den der frestelsen känner nog igen flera gånger på året, redan i November, så det torde väl någon gång inträffa att jag kan göra annan handel.
Du skulle ha sett huru vi stökat till på vinden några dagar, men snart är det mesta undanröjt och det skall bli trefligt få allting så ordentligt.
I morgon får jag hit min hjälpreda som skall göra fint i köket och i …….kammaren, om det arbetet voro öfver……. .  Tror du det är omöjligt att ni kunde komma in i två dagar medan vi  äro qvar här uppå det vore innerligt kärt, ännu en gång få taga emot eder litet ordentligt, men vi få inte sedan räkna så noga med hur det är, vi skola nog ha trefligt då äfven.
Bed Anders så vackert härom. Det är nog roligt då en af eder komma men det är ändå ej det samma. ……….  Kan väl ej skena öfver skacklarna .. de två dagarna.
Louise blef mycket glad se sitt förklädningen.
Det var en bra ledsam nyhet du meddelade från Näsinge och det mest oväntade vi kunde få höra. Jag var nästan illamående hela dagen, sådant rigtigt ledsamt intryck gjorde detta på mig.
Att tänka sig att Hanna genom …… och påtryckningar från alla håll slutligen gaf vika och slog upp med den hyggliga Mikael kan man möjligen förstå, men att i samma veva höra nu förlovad med denna.
Pastor Fahl som jag aldrig känt, nämnas utan löje, det är mer än ynkligt.
Pastor Wettergren är här allt emellanåt, och han må gerna …. Om det kan göra honom något nöje . Han har ett litet eget sätt stundom, men det väl ej illa menadt utan känner att brist på att vara med människor.
Söndags middag voro vi inne hos Haakarnas, de äro så vänliga, till och med Anne Charlotta var rigtigt treflig och snäll, Sophie sätter jag stort värde på och trifs väl med i ….. i fulla drag af att ej ha inackordering, ende af dem som vi sympatiserade med, nu glad att höra från, därför njuter vi äfven af att veta  ……… i sitt eget lilla ………. . Måtte ni i allt det väsentliga få vara lycksaliga , så få ni väl som alla andra finna eder i de svårigheter som ingen i denna världen kan undkomma
Maria B var uppe här en dag och hon talte om flere gånger huru trefligt det var på Risäter. Den nya platsen för spegeln fann hon förträfflig och ny …………….. vacker.
Malmstedts träffa vi i emellan åt , de äro krya. Emilia berättade häromdagen sköna historier om fru Rundström måtte vara härliga.
Stackars …….. ……… ………. Var fru Säve.
Angående ditt gele så är ej värdt koka det mer, men det kan nog sådant det är, duga till mellanlägg på tårtor eller pannkakor. En liten burk äpple gele kanske jag kommer att förära dig, har du bärodlingen så står du nog ut med det du har. Ämnar du koka lingon härnäst?
Det var nog bra för dig ty det är så ………. ………. , som jag sett kosta 1,50, det är ……. Jag har suttit bönor, det är nu på sist versen då kölden kommer så tvärt.
Blomkål voro det skäl dröja med om du skall ha någon.
Nej käraste du, här kan jag sitta i oändlighet och prata om sådant intressant men nu ……….. Anna och lägger mig , så nu skall de slippa läsa …. Häraf.
Helsa din snälle Anders från mig, jag fick allt för litet tid sist, om ett och annat.
Må Gud alltid låta känna sin närvaro , beder för oss alla din gamla Mamma

Jag beklagar dig som skall läsa dessa rutor , jag … förlåt skaffat mig mer papper.