87.03.17 Carlstad

Älskade Wissa!

Det var verkligen ett ……….ligt bref , och ändock kände jag mig så lätt om hjärtat då jag såg att det ej vart något ondt åt dig som jag i början trodde.
Nog var det ovändadt och bedrövligt att den gamla människan skulle skickat sig så illa och synd är det om stackarn, men väl ändå ……… komma att gifta sig, det är ej alltid det blir så bra. Hon är tilltagen och rask och det torde nog gå bra för dem, deras behof äro ej så stora
Jag rördes af eder beskedlighet och hörde att ni ämnar hjälpa henne, men det blir väl ej ……. Pengar ändå utan kanske med några matvaror.
När jag skrifver detta kommer det för mig att Anders nämnde att eder potatiskorf börjar härskna. Den ligger väl i saltlake?, är den illa härsk så att ni ej kunna förbruka den  medan den är ät bar så föreslog jag Anders att hembjuda den till våra charkuterihandlare, är den mycket härsk torde ej gifva mer än 25-30 öre, annars något mer, kanske är ej partiet större än att den ätes upp med pigornas tillhjälp. Ät den ej om den är så härsk att den är skadlig.
Jag gick i middag till  Tante Troili och hörde om hon hade något förslag, hon tyckte det var mycket tråkigt för eder, hon hade intet förslag, med lovade tänka och höra sig om allt hvad hon kunde. Hon rådde till att sätta in en annons och det voro nog bra , finns det några som vilja ha tjänst gifva de nog sig tillkänna.
Jag talte äfven med Charlotta som skulle tala vid …………. Jungfru, hon brukar ha reda på mycket i den vägen och hon kanske kunde gifva något förslag. Jag sade att lönen var 75 och det tyckte Charlotta var bra lön.
Christina har en kusin som är ”så tilltagen” som hon uttryckte sig, men ej tror jag att hon varit än i bondhus.
Christine Wig reser till Wasa på lördag och skulle då tala vid denna kusin. Strykning har hon lärt af en strykerska och Christine tyck anse att hon passar här eller rättare på Risäter. Hon känner till en som finns här i staden, hon hushållar för några skolgossar men är rädd att hon ingenting får för därför, så hon tycks ej göra sig ………….. och fått lemna dem mitt i terminen, denna visst 32 år ungefär, har litet mer ……….. men jag vet ej hurudan hon är. Hon heter Johanna och lär ha tjent hos Troilis förr, jag skall höra mig för om de känna och kunna rekommendera denna. Louise hos Malmstedts skall också försöka höra efter något.
Inte är värdt vara orolig för detta om det och inte hon bli något nöje att få en ny då du nu var van vid Fredrika. Jag undrar hvad du gör mest afseende på, att de ha kunnighet  i matlagning och mer finess, eller att det är bäst få en mera simpel som är van vid och kan ha omtanke om alla de yttre göromålen, jag skulle föredraga den sednare sorten ty litet polityr kan du nog gifva dem och äfven för dem litet i matlagning som du nu göra med Fredrika
Tänka ni på annons så skicka in en, kanske behövs den ej ännu. War nu lugn för detta, ni skola nog tro  att vi träffa på någon som är bra, lägg det ej för mycket på sinnet, tyvärr äro sådana ledsamheter af dem morfar drogos med hela livet men ju lugnare man tar dem dess bättre är det.
Du har väl ännu ej sett till det der som ute blivit? Det är i dag den 14 de. Det är väl knappt nu mer att tvivla på att något är på färde, var därför försigtig i allt hvad på dig ankommer. Läs i den der lilla boken der står något som bör kommas ihåg, har du aldrig visat Anders denna lilla bok?
Gud vare med dig min kära lilla Wissa , måtte ni få edra förhoppningar uppfyllda. Då kommer ni att känna en sådan ljuflif glädje att mycket af svårigheterna  i livet försvinna till intet, och de besvärligheter som kunna komma skulle ni ändock ej vilja vara af med.
Det gör ju ingenting  att Gerda och Anna få nys om hvad som möjligen kan komma att ske, det är nästan omöjligt vara så hemlighetsfull för dem då vi äro så jemt tillsammans i vår lilla verld.
För systrarna i Arvika får du berätta det sjelf då du blir övertygad att så är.
Är det något som gör min närvaro nödvändig så skrif och jag kommer så vidt möjligt är. Var mycket försigtig tills April månad är öfver jag vet ej m du borde låta bli att åka, d.v.s. till kyrkan, annars reser du väl ej bort nu, vill du att jag skall fråga mitt orakel derom, efter April tänker jag du kan vara mer som vanligt, blott undvika häftiga rörelser för både kropp och sinne,  sträckningar med armarna, böjningar och alla sorts ansträngningar.
Bjudningen hos Biskopens var denna gång för mig mycket lifvande och som de flesta väl voro verkligt rörda af musik tänker jag väl de övriga tyckte som jag.
Att Anders ej var der var jag nästan glad åt ty fastän han nog är road af musik på sitt vis, torde han nog funnit  det långrandigt att undergräva lik tystnad åhöra så mycket musik. Både Biskop och Biskopinna samt Maria frågade efter Anders
Du må tro jag blef så hedrande för min ålders skull, att jag fick gå före med allting, till buffen vid bordet m.m. Jag var särdeles lifvad af mig så jag tror jag talte vid de flesta gästerna.
Domprosten presenterade sig sjelf som jag kunde förstå därför att jag var Pastor Beckmans svärmor, han såg så blider ut.
Då fru Börjesson och Rehndal  spelte en symfoni af Beethoven tänkte jag ideligen på Anna, det var så ledsamt att hon ej tordes gå med, de spelte så utmärkt och symphonin var så vacker.
I morgon skall vi böka litet för att ta emot Hilma.
Nej nu god natt min älskade måtte nattens frid få hvila öfver oss alla beder din tillgivna Mamma.