86.08.17 Carlstad

Tack älskade lilla Wissa för ditt bref idag. Du lät olycklig öfver den stora penning åtgången och det är en erfarenhet hvar och en  har som sköter ett hushåll, så vidare bry sig om att tänka på hvad de göro. För dem  som hafva
…. Att taga utaf är det större behof så svårigheterna bli därigenom för dem lika stora som då man har mindre.
Försök du blott alltid göra ditt bästa så blir det väl bättre då ni kommit mer i ordning; då du får egna grönsaker och bär minskar det många svårigheter, och då ni längre fram ha förråd af satta saker, blir det äfven bättre.
För vore det nog bra att ha flera då så kan bli.
Har du kalkylerat öfver hvad eder bagge kostade? Här är vanligaste priset på fårkött 5 Kr kg, i Arvika någon gång litet mindre. Smörbordsmat finns ingen annan än lådor och de falla och de falla sig dyra. Har du någon rökt skinka qvar? Jag tycker det är godt till smörbord att hacka ett hårdkokt ägg och blanda det samman med lika mycket fint skuren skinka; annars lådor med skinka, ansjovis eller gamla ostkanter. Fina tycker om makaronpudding, om det så passar sig för dig.
Jag slumpade med en trädgårdsmästare så jag fick billigt medföljande blom…… från Arvika kanske är litet därför tog jag detta lilla till, den ävensom nöd…… böra ligga i vatten för att friskas upp innan den begagnas. Arterna tog jag om du vill koka ärtsoppa, då har du den först och pannkakor sedan ibland på ……………… kan du skära i fina tärningar eller strimlor ………..  …………  ……….
Ljuset tog jag om ni vill prova, de kostar 50 öre per ………., de bättre 60 öre, profbrän om du har något af bättre sort och se om det ryker, ……….. tog jag som prof ifall ni tycka det voro skäl att taga hel fjärding antingen ni vilja behålla den ensam eller att vi dela, det vore bäst. Tappsocker finns a 33 öre …., och 35 öre för hackat socker, dessa två saker …… …. Äro hos Ågren.
Har det setts till ett stort mörkblått och hvitt förkläde. Louisa hade släppt till detta en gång före ……. När det skickades paket, det var alldeles nytt. Tag med då du kommer så många ……. och du kom;  det som nu kommer från Arvika är min.
Det var tråkigt att jag skall ….. igen sängkläderna med då ni hade ……. ….. 5 personer behöver jag dem.
Jag har hyrt ut mamsell H-ns rum på en månad (Hon är på Claraborg, så har Söderhjelms behövt att få komma den 25 i de två rummen, därför få ni ej bo så pass trefligt som jag hoppats, men det är så godt först som sist ej få så bra här; jag skall afgöra till det bästa jag kan.
Be Anders taga sig ledigt så länge som möjligt, jag gläder mig så mycket åt att få eder hit. Nu måste jag sluta om korgen skall hinna med.
Din egen Mamma

Det var roligt att edet Eknäsvisit blef utaf.