Carlstad 18.4.1887

Min Kära lilla Vissa!

Du kan tänka dig huru ledsamt jag tyckte det var att vi skulle ha så hafsigt och slarvigt i sista stunden då Anders var här, och till råga på eländet blef en hel del saker glömda; däribland osten som Anders säkert kommer att sakna då han hörde att samma ost som han åt här skulle han ha med sig hem; ….. blef naturligtvis lämpad därefter.
Då du ej hade kött på listan, så lade jag ned en liten stek; om du skär benen ur den och kokar den tillsammans med lilla . svansen ( som olyckligtvis som olyckligtvis hamnade i vår soppgryta) så får du säkert soppa till ett mål åt eder.
………. Är den som ….vid köttet men går väl an till hvardags bullar i när taljen är ……
mindre god och fet, brukar jag …… den tillsammans med köttet. Jag vet inte om du har samma smak som jag att tycka om gödkalvslever, det brukar bli så god sås på de. – Den lilla fläskbiten levererades på köpet för att ….. med …….. skall ligga omkring. Den behöver vattnas väl som du ser. Jag skickar i övermorgon de öfriga äggen, osten och om det blef något mer smått. Några stånd luktvioler skickar jag allt.
Anders sade att ni ej hvar de skulle sättas, men nog hittar du på någon plats åt dem. Det gör dem ingenting om de behöva flyttas till våren.
Det öfriga jag har att bjuda på vill ni ej ha förr än nästa vår sade Anders; det är mest syren både hvita och gredelina, annars småbönstelningar, blommande hallon, aprinea jasmin m.m., några stånd perlhyancinter och morgons ……. kan du också få.
Det vore roligt att vara på Risäter då ni skola så och plantera, om jag kan gifva något råd och liten hjelp,  ehuru jag väl inte orkar så mycket med det som förr.
Du kan tänka dig att jag blef glad då jag hörde att ni bestämt eder för att taga Emma från D-e. Hörde du ej af Ida Pj.. om hon varit mycket trogen med sina besök på bönhuset, det får väl sättas en viss gräns därför. Hur såg den ut som kom från grafsocken för att visa sig? Det var en som Fru Fryxsell rekommenderade istället för den som var omöjlig.
Så roligt att ni nu fått två lammungar att titta på, de måtte väl lefva.
Ni hafva väl hört att Clas Laurell reser till Amerika? Han var hos Malmstedts och tog avsked men mig besvärade ej med något besök. Måtte han bättre lyckas än Jonne gjort.

Den 21.4

Nyss hemkommen från bjudning hos friherrinnan Oldevig sätter jag mig att skrifva några rader innan korgen med äggen skall göras inordning för att i morgon äntligen avsändas. Jag är så missbelåten att jag ej hade en rymligare korg, så kunde jag väl hittat på något att lägga i den; ni fick inte ……… och de två ……ägg som fattades och den säkert mycket saknade osten, En stackars bit pepparkaka och några näsdukar få ligga utanpå. Några ……. …… jag på dig ehuru Anders ej visste var ni skulla sätta dem, men att börja med ……… de ju sättas ned i rabatten vid trappan, det går ju an att flytta dem sedan. Nästa vår blir det nog roligt att hafva dem.
Hos friherrinnan var det idel fruar , Landshöfdingskan, Landssekreskan, Lands …skan, Fru Mabel, fru Lundborg, Augusta Troili, fru Sara Nygren, och flickorna Haak.
Det var ganska trefligt , och friherrinnan är lika förträfflig värdinna nu som förr, ………. som ärlig och underhållande med alla, allt på ett så vänligt sätt. Det är betydlig skillnad på henne på nervarande Landshöfdingskan. Uttrycket är der mindre än hör, men de tröga rummen gör att det ser ståtligare ut. Hennes stora rum är ungefär lika stort som vårt, ett ………… trefligt rum. Och sängkammaren ej större än Gerdas rum, men säng och soffa voro utflyttade, der åto vi, ett litet krypin finns för jungfrun, samt en liten tambur. – Jag tänker på att du ej har något emot att ha Gerda qvar till dess du fått din nya jungfru och hon hunnit blifva litet van vid allt. – Jag känner mig så trygg så länge du har Gerda att vinka med, ehuru Anders påstår  att du nu är så kry att så har han ej sett dig på länge.
Det skall bli bra roligt då vi sidom gång i världen få se dig här. Det måtte väl bli förr än till prestmålet. – Nästa gång ni komma båda tänker jag ni kunna få bo litet trefligare  i sängkommoden.
Nej nu godt natt. Må Gud vaka öfver oss alla . Helsningar från din Mamma.