86.10.02 Carlstad

Käraste Wissa!

Tack för ditt bref som kantorna medförde i dag. Tack äfven för den medskickade potatisen som vi genast ……………. Och fann förträfflig. Äfven må du tro vi gjorde stort kalas af hummern som du skickade, men jag åt den knappt med godt samvete då den var så bra att du kunde ju haft god nytta af den för dig sjelf, ni måtte ätit edert lystnande af hummer  då du så kunde skicka bort så mycket. Ost har jag köpt som jag hoppas är i herrns smak, ehuru ej i min,
Håll till godo det lilla äpple gele, jag kokade ej stort parti därför blef ej mer på din del.
Jag vet ej om du hade någon fuchsia, men en liten ………..  ………..  kanske blef glömd.
Kära du, efter jag nu måste börja blifa snål så skickar jag nota på de saker som ni fått. Priserna äro de lägsta snickarn uppgav, byrån tycka ni kanske är dyr, jag hade narrat Anders en gång att den var uppsatt till 8 kr då jag ej såg att 13, slagbordet kollade Lundgren till 8 a 10 men jag har satt det lägre. Detta behövas ju inte betalas så snart om inte Anders vill, som inte de 10 kr jag gaf ut till Ekström för målning af klockan. Pengarna flyga fortfarande bort men jag hoppas på bättre då vi komma ned i  vår tagna fristad, denna tanke kanske gör att jag försonar mig med nedflyttningen bättre än jag kanske annars skulle göra. Tomhet och saknad torde väl komma då vi komma igen.
Nu är här förfärligt ……lgt, vi komma ej att flytta förr än i början af veckan.
Thorbjörn Grath kom och hindrade mig så jag ………… ej mer.
Gerda reste i morse till Arvika, återkommer måndags afton.
Farväl således för i dag pengarna får vara till nästa gång.
Helsa Anders från både Anna och din Mamma.