87.02.22 Carlstad

Min kära lilla Wissa!

Då Anna skrivit i ett ärende så kan jag ej låta bli att äfven räfsa ihop några rader ehuru jag ej har betydligt att skrifva om.
Edert besök här förefaller som en dröm de gå så hastigt öfver. Det var dock roligt att vi fingo till sist se Anders litet kryare igen.
Jag undrar hur det gick om det kom främmande på måndagen? Då fick du vara snäll för att få småbröd i ordning åt dem på aftonen.
Gerda går på väfningen der hon träffat Ebba Levenhaupt som talat om Anders svulnad, då kunde hon väl inte porträttera sig?  Var hennes intresserade fråga, de få nog inte ro i sina sjelar förr än de fått detta efterlängtade porträtt.
I söndags bads i kyrkan för fru Carlmark, måtte Gud snart hjälpa henne ur sina plågor, hon lär vara så förfärligt plågad . Stackars alla som skola gå igenom dylikt eller mer se sådat på sina närmaste.
Anna blef ej sämre sen ni voro här ehuru hon då var ovanligt mycket uppe. Alla främmande undrar om hon inte skall resa till Westerlund, tro ni att det skulle vara bra
Gerda säger att Anna sagt, att om hon blir sjuk på samma sätt som nu en gång till reser hon nog allt till Westerlund, således önskar hon det nog fastän hon ingenting säger.. Intet vet jag var pengar skall tagas, men visste man att det vore till nytta måste man väl skaffa på något vis.
Onsdagarna då Bräle-flickorna voro inne äro arbetsamma så då är hon allt trött. Nästa månad då Maria Moberg börjar spela hela timmar , förtjänar Anna 38 kr i månaden, det är ju ej så dåligt.
Söndagsmiddag överraskades jag af besök af Aline Laurell, hennes man , som kom sednare samt flickorna Malmstedts. Aline frågade mycket efter dig och bad mig helsa så mycket från henne. De voro häråt i anledning af Göstas bröllop som var på måndagen. Kan du tänka dig en sådan röra der måtte varit, med en sådan mängd nattgäster – 6 om ej mera gifta par, 7 ingenjörer och flera flickor och om du varit på Olme så vet du att det just inte är stort utrymme, det finns blott gästrum, der var bäddadt , åt alla flickor i en bod på gafveln Det dansades till kl 3 på natten . Det blir nog tomt efter Anna Svensson som varit der så länge och som de tyckte så mycket om.
Hanna Pallin var inne här i går hon har huvudet fullt med mattankar, på fredag skall det länge påtänkta kalaset gå af stapeln. Det gör nog mycket huvudbry att få allt ännu ståtligare än hos bror Edwards.
Här håller vi på med att lappa och laga allt gammalt linne. Jag har tagit hem garn och tänker på ditt blivande väf, men det är ju så länge sedan vi gjorde sådant ………. Arbete i huset att det går litet trögt, det värsta är att jag ej vet ännu hvart vävstolen skall få rum.
Om jag visste hvad Gerda skulle kunna väfva för att få en liten förtjänst. Tror du det skulle tyckas bli af med sådana skyddshandukar som den Gerda väfde förra gången?
Har du några ideer om hvad tillbehöret till en pall eller kudde af flossaväf går till, och hvad man möjligen kan få för dylika lappar? Tror du sådant arbete tagas emot af handarbetsvänner? Det voro så roligt om Gerda kunde skaffa sig någon liten inkomst.
Jag undrar om  ni tycker jag är för djerf då jag ämnar säga upp skomakar Olsson i den förhoppning att jag får Sabroe att taga hela lägenheten som hon sagt sig vilja före B. N-s konkurs. Det är fråga om att B-k skall övertaga bryggeriet och Sabroe tror att det blir så, men hon vågar ej taga lägenheten förr än detta är bestämt.
Det vore nog skönt att bli af med myckna människor, och jag måste gifva honom svar innan Sabroe  kan säkert bestämma sig. Kommer ej Olsson bort är ej säkert att Sabroe vill stanna och det voro illa.
I dag gick jag upp till Söderhjelms men träffade ej kapten, men enligt kontraktet är omöjligt för honom att nu få flytta.
Nej käraste Wissa, nu skall jag ej pina dig längre med detta an fattiga bref. Låt mig snart få höra hru ni må båda två, det längtar jag efter. Tala om så fort ni få höra något om Roberts öde, det är så svårt tänka på honom och på alla som stå honom närmast.
Helsa Anders hjertligt . Gud bevare eder båda mina älskade.
Din egen gamla Moder

Låt mig äfven veta hur dom utfallit angående synen på Risäter, det intresserar mig bra mycket att veta. Det är väl godt bereda sig på det värsta men allt kan väl ändock inte klagas bort?