86.12.23 Carlstad

Käraste Wissa och Anders!

Då ni nu fira första julafton i det nya hemmet måste jag på denna dag sända eder ett ord till hågkomst,  och för att önska eder en fridfull och god jul. För eder båda, känns väl någon saknad efter det gamla hemmet synnerligast för Anders som hade ett så lifligt och gladt hem. Måtte ni alltid känna er lika lyckliga  som jag tror att ni nu göra, är min innerliga bön, och måtte de stötestenar som nu göra eder omak allt mer så småningom försvinna.
Wi äro temligen i ordning här och glatt oss åt helgens lugn och hvila.
Det är nu så sent att jag ej kan skrifva mer än visa att mina tanka äro hos eder. Gud beskydde eder och oss alla nu och alltid! – Eder egen tillgivna gamla Mamma

Glöm ej skicka Bankpappret så att det får lemnas dit ”innan årets slut”.
I går kom Anders Malmstedt och öfveraskade oss under baket.
Jag blef så förargad då jag upptäckte att jag glömde skicka några nötter. Jag skickar dom straxt efter helgdagarna.