87.04.24. Carlstad

Käraste lilla Wissa!

Så ledsamt det är att du åter är dålig och måste hålla dig stilla, det är ju som att hoppas att det är de vanliga regleringarna, så att du ej behöver vara så orolig, det passar ju på  tiden in att vara detta. Rätt och förståndigt är att du ligger, det är väl om det nu ej är före……. Med de det stygga plågorna.
I dag har ni väl avfärdat Fredrika, det blir tråkigt att nu börja om på nytt igen, men Emma är nog mer kommen i hövarjehanda tänker jag. Måtte ni ej få det ledsamt genom hennes religiösa åsikter.
Du trodde väl käraste Wissa att din gamla Mamma alldeles tappat bort förståndet som ej  hade reda på något, jag är ledsen att du säkert haft mycket obehag af att få vänta så länge med det som du begärt.
När, efter ett par dar sen Anders rest , de komma inifrån Evers med …………….. , och köttet som jag köpt åt dig men glömde hemta då jag gick hem, visste jag ej om jag skulle gråta eller skratta. Jag gjorde kanske det sednare men var just ej glad. Jag var n villrådig om jag skulle skicka detta i morgon eller vänta en dag för att få något mer i paketet, men då Gerda skref att, en af karlarna skulle komma in snart, beslöt jag att skicka  dina köttbitar och osten hjemte varsin apelsin. Något kanske jag kan skicka med Jonas, om inte annat så ett par trasiga lakan, gammalt linne är ju bra att  ha, och bland det vi sett på till lagning var en del som ej dugde att laga.
I går var Hanna Bratten här en stund och det var så roligt att träffa henne, men hon hade så brottom.
I dag var jag i kyrkan och hörde Domprosten extenponera , det var nog mycket bra, men jag finna mig intet af hans uttalningssätt, ”att älska ihjel hatet och allt annat ondt, ja till och med då, den skall man älska ihjel”.
Augusta Trioli var här i dag och hon var alldeles förtjust i det extremponerade föredraget.
I morgon skall Anna börja med massage. Gud låte detta blifva till nytta för henne, jag kan ej låta bli att vara orolig härför. Hon är somliga dagar så duktig och så glad och kry, men så blir det svårt igen så hon får ligga,det är allt så synd om henne om det aldrig skall bli bättre, ännu hoppas hon det så säkert.
I qväll kommo Malmstedts in här en stund för att se hur det var med oss, de skulle ut och njuta af vårluften efter åskan.
Hvar gång det regnar glädjer jag mig med Anders deröfver.
När det bör sig skola ni skicka Tines bref till flickorna. Erda får sätta på dubbelmärke , det går väl ej med ett.
Detta var intet mycket roligt bref  men intet roligt finns att berätta. Helsa Anders hjertligt. Din tillgivna Mamma