87.01.25 Carlstad

Käraste Wissa!

Tack för ditt bref som kom så lagom just som jag skulle börja skrifva. Det var roligt att n´du nu tycks kry igen så att ni fått göra några besök.
Det gläder mig att du tycker om Ida Geijer och att du kan ha trefligt med ortens fruar. Men hur är det med Anders?, hade han ingen annan än gubben Andersson att sällskapa med då var han illa lättad, eller var han med eder fruntimmer. Tala om för Anders att jag gjort det storverket att jag varit på sparbanken i dag och fått i ordning de nya papperen och alla de gamla reverserna förstörda.
Från Intendenten Nygren hade jag fått en tryckt redogörelse för det slutade administrationsarbetet och så ………. Han ett skrifligt intyg att överstelöjtnant namn är överbevisat. Bed Anders ställa med det papper han tog med sig så att det blir påskrivet af Lewenhaupt, och sedan skicka det så att Nygren kan få se det.
Den gamla reversen jag hade förut, med båda Falkarnas påskrift, finns nu ej i min ägo, den måtte Dahlin ha qvar.
Det är väl att nu allt detta är ordnat, måtte det nu lyckas för mig få det att gå ihop.
Det var ju inte så ledsamt för Anders att få 47 kr present af Morbror.
Hur är med Anders nöje? Han klagade öfver att den ej är bra, och vet du jag har undrat på om ni i eder ifver att vara sparsamma gå för långt. Att äta nästan endast salt mat är väl inte bra för dem som ej är van därvid, och det färska köttet är väl inte så mycket dyrare än det salta, men mer närande.
Då man bor så nära stad och har lätt kommunikation är ju ej själ i att så sällan köpa färskt. Jag skall gerna köpa och skicka utaf om ni säga hur mycket i sender och hur ofta. Hvar 3 dje vecka 10 a 15 …….. , tror du att det blir för mycket, på 3 månader gick det åt 16 kr, utom frakt som väl för 4 ………….. gör till omkring 2 kronor. Tänk på detta, ni spara ju så mycket längre på det salta, och må väl af att sköta om er.
Tack kära lilla Wissa och Anders med ,som låtit så länge ha trefligt hos eder; nu är det allt på tiden att hon kommer hem.
Anna är Gudvarelof nu så bra att hon idag har haft 2 spelelever, och tyckte att hon ej blef sömnig deraf, i morgon komma båda Bråte-flickorna och på afton Mahler…. Så då får hon nog.
Det gör mig så ondt då jag ser Anna ligga så blek och allvarlig och ofta hindrad vara med om det som kunde vara upplivande för ungdom, hon har mera eld och lif inom sig än ni alla tillsammans fastän hon vant sig vid detta stela sätt som ofta gör att hon blir missförstådd. Hon behöver så väl lifvas upp utaf Gerda , och Gerda har stor magt öfver henne.
Kära Wissa kan du säga mig huru många bröddukar du behöver och hur du tror att det är bäst att göra dem.
En del af mina voro långa som ollorna, och breda så att det kunde sättas 5 hvarf med groft ……. emellan dem. Hilma har dem smala som ollon och dubbelt så långa så att två hvarf tråd räcker hvor duk till.
Kanske dessa är lättare att hantera , men säg hur många du tror du behöva. Jag tänkte, om det blir af prova Christines välskicklighet med dessa bröddukar, så du får ursäkta om väfven ej blir så vacker.
Jag kunde nog tro att dukarna blefvo välkomna , vill ni fler gånger köpa sådana saker så är dessa ………….. här flera gånger på året. Är det något särskilt mönster du önskar så vore bäst lemna någon ………. här som prof till en annan gång.
Flickorna Malmstedts kommo hit en stund i dag de har varit så vänliga och snälla mot oss hela tiden. Emilia läste upp ett bref, på vers, som hon skrivit till bror Anders, som ej skrivit ett ord allt sen han nu reste för än hennes straffbref kom.
Det var mycket roligt och minnen falla så naturligt att det förefall ej als svårt skrifva så, men det tat nog emot. Hon skref det sade hon, alldeles som ett vanligt bref.
Jag kommer ihåg att Anders sade att de stearinljus vi köpte på ……….. ej voro billigare än W-dh, men jag kom att få se idag att priset var 55 öre , nämner detta för att upprätthålla mitt anseende som klok kommissionär, och för att visa att min nuvarande gunstling Herr Milstrand har goda priser.
Ett ytterst prosaiskt bref men det kan ej presteras bättre af din egen gamla Mamma.

Jag glömde lemna Anders 1 kr för potatisskäppan men det bör vara tills jag får någon kommission. Helsa Anders och tacka för sist.