86.09.27 Carlstad

Kära lilla Wissa!

Tusen tack för ditt bref, det är en så stor glädje för mig då ni ären krya. Den der marknadsdagen måtte ha varit lifvande, dumt bara att Anders inte fick något i kassan utan bara fick punga ut. Hvart skall nu den odugliga kon blifva utaf?
Jag börjar besvara dina frågor ifall intet mera hinns med.
Af medföljande beskrivning ser du huru höns frikkase lagas. Ägg till redningen lämpar man efter mängden af höns, det läggas på conservdosa tycker jag, det skulle gå an att avreda med ägg, då frikasséerna skall begagnas.
Hvitkålen brynas så att man lägger lite smör i grytan och lägger den skurna kålen som sedan får ligga deri med påsatt lock och efterses och röres i tills den blir mjuk, då lite sirap tillages och den ytterligare får fräsa i grytan utan att brännas; sedan på spädes buljong tills den blir lagom tjockt saltspad, då sådant finnas, kan  begagnas, i fall ej din herr Man ej är så kräsmagad att detta ej godkännes.
Sötäpplen till marmelad torde ej vara så lämpligt men då du har dem kunde du ju på försök sätta syra derpå  med citronsyra, sådan har du nog qvar, det tänker jag kan bli bra. Tillbehör till pickels tänker jag blir nog svårt att få nu; jag fick ovanligt bra sådant i år så jag tänker skicka dig en liten burk sådan, när det bör sig, ehuru  den väl ej är så bra som den engelska.
Jag var så förargad att jag skickade korgen sist med mer än skrala innehåll, rätterna voro  ett prof på Louis talang att handla, hon tar emot hvad skräp de gifva och tror att hon fått godt köp om de säga om varorna ” det skall få gå för det eller det”.
Ett halft skack kål tänker jag mig nog går åt, vill ni begagna kål midt i veckan så försök att stuva den som man förr stuvade blomkål, smör och mjölk och litet maskotblomma deri  kålen får koka en stund efter att förut hövarit förvälld; detta tror jag Anders tycker om. Nu nog om mat.
Det är rätt eget att gå så här och vänta på den stora förändringen i vårt levnadssätt, man har knappt lust att göra något annat än det som har afseende derpå, och  ingenting sådant kan man göra mycket. Flytta ej förr än fredag och lördag så ni får väl ej börja förr än på måndag.
Det saknar ej intresse att få ställa ihop allt till det billigast möjliga och ändock försöka få det trefligt och bra. Jag tror säkert ni komma att trivas och blott att ni båda och Hilma må kunna göra det då ni glädja oss med besök.
Om Graths auktioner jag ej hört mycket men det bör ha gått rått bra, hur det blef med …ipperna vet jag ej. Fiskargossen såldes för 16.50 du minns hur stor den var, tror den kostade 75…..
Fru Fryxell sade att hon aldrig varit med om något för känslan så uppfriskande som dessa auktionsdagar.
Att de båda gamla kommit lyckligt fram utom att ………….. efteråt må något illa deraf har vi genom telegram hört. Thora lovade skrifva först till tant M och sedan till mig.
I går var Biskopsinnan uppe en stund för att tacka för syrener af de röda från Arvika. De hade som gäster 2 norska unga flickor som jag fattade voro gäster på Malmbacka fastän de kommo med hit då Mörners skulle in för att höra att du och grevinnan  varit litet mindre fogligt mot hvarandra. Biskopsinnan talade om att hon köpt hyacint och andra vårlökar för kalljord, det är ju billigt. Will ni låna katalog från Appeltoft i Halmstad, så  få ni nog låna den, kanske ni vilja skaffa crocus, narcisser m.m. för att ha till våren, sådana sorter planteras endast om hösten. Efter medio af oktober blir lökarna dyrare.
Alma var uppe en stund i dag, i morgon passerar Lilly Norrbom Carlstad, det blir ju roligt få henne i närheten igen. Pastor Wettergren är här litet i mellan och det är honom väl …………., Gerda tycker blott han väljer dumma tider, då Anna har sina ……….. ; han tycker väl det är trefligt prata en stund, då han går från moddagsspisningen innan han börjar arbeta. Han har haft bref från Maria deraf vi hört att det var 9 tärnor och marsalker på bröllopet och att det unga paret var qvar en hel vecka efter m.m. Ni har väl inte hört något därifrån än?
Du Wissa lilla, måste nog bli den som underhåller förberedelsen med Anders föräldrarhem, det brukar vanligthvis bli hustruns lott; det är allt tomt för de gamle der om de få tro sig  bortglömda och din svärmor är nog litet nogräknad i fråga om bref. Maria har i afton rest med Grefvinnan och de två norskorna för att stanna på Mölnbacka en vecka ungefär.
I dag äntligen fick jag hyran från Carl Lysander, det var väl att pengarna kommo, han sade att han nu ej behåller vagnsboden. Det voro godt om jag finge ny hyresgäst, men troligen får jag taga avsked af de 60 kronorna.
I morgonafton kommo Malmstedts hit , då hafva vi väl vänt sista …… i denna våningen; mycket hafva vi genomgått under de år vi bott här, mest sorgligt.
Måtte vi ej prövas öfver förmågan , i kommande tider.
Mycket svårt kommer jag alltid att känna den stora skuld jag har i att vi nu kommit i mer bekymmersam ställning än vi eljest behövt vara. Kan jag nu få det att gå ihop så hoppas jag att det ej genom dåligt sätt att ställa …..bli sämre.
Flickorna äro så lifade och glada nu, så de måtte plågats oerhört de sista åren. Hur det har känts för dem så tror jag dock att de sista åren hövarit dem till nytta.
Här kan jag sitta och prata dig trött under ackompanjemang af Haydens sonater som flickorna spela, det roar mig så mycket höra dem.
Nej nu farväl . Flickorna helsa dig och alla tre helsa vi hjertligt till din Anders. Din tillgivna Mamma.

Jag skickar Björklunds pris…. jemte Wallerstedts bok så få ni sjelfva jemföre prisen, sveket tycks vara afgjord billigare ………….