87.01.03 Carlstad

Käraste lilla Wissa!

Tack för det bref. Lovisa medförde nyårsafton och tack för alla goda ord deri. Jag förmodat att jag ej glömde, då jag skref daget förut, att önska eder allt godt på det nya året, den är en bön och en önskan som jag ……….. för eder hvarje dag, därför kanske jag ej tänker så mycket på att mera högtidligt utsäga det.
Lovisa kom hem så kry och belåten, jag undrar om du tyckte dig hafva någon särdeles nytta af henne, men om Anna blir alldeles kry innan denna veckan har jag räknat ut att ni kan kunna komma måndag den 10 de, vi få väl se.
Anna är gudskelov nu rätt kry till lynnet, det var i början så nedstämdt. Jag hoppas väl att hon skall bli kry snart.
Nyårsdagen kom Hilma på aftonen, det hvar så upplivande på qvällen kom Anders Malmstedt en stund och var så munter. På middagen hade jag visit af Törneblads, fru och fröken Fryxell, Julia och Emilia, och idag har Sofie Haak varit här. Hilda Troili var här igår, de ha haft så trefligt och Majorn har varit så ovanligt kry. Ejlert har varit hemma både öfver jul och Nyår.
Det skall bli roligt att höra om ni möjligtvis varit på Malmbacka något. Det var en bra otrevlig ordning de hafva der att äta middag kl. 6 på aftonen, dit är ej godt fara på besök.
Det förnar mig att du nu lärt dig förstå Ida Geijers förträfflighet, om hon ej ……
sig alltför olik så skulle hon ……….. vara bra. Är ni det? Det tycktes så.
I förmiddags voro Söderhjelms nere. Jag har tidningarna tillsammans med dem och måste afstå från att ha Dagligt Allehanda som förefaller mycket bättre än Svenska  Dagbladet, för de 8kr, måste jag dock göra detta då han var så bestämd aldrig vilja byta om tidning.
Fröken Gertrud var med nere i dag, hon är mer likt ett barn än en fullvuxen menniska.
En dag var jag hos Charlotta Myrin hon var då genomglad och lycklig öfver att Anna var litet bättre. En annan sjukling, fru Rydberg är nu äfven mycket bättre igen så hon nu kan taga emot bekanta. Anne –L A-n hade hövarit hos dem både till middag och qvällen en af dagarna.
Någon så stillsam helj ha vi väl aldrig haft, men för mig är det bra som det är, för flickorna voro kanske upplivande att få komma ut bland folk någon gång, och ej alltid behöva känna sig som …………….  .
Väl är att vi fått litet blidare väder , men kära Wissa, var lika noga med att kläda dig väl på dina mjölannonsbesök, deldom är ett så vigtigt bihang till det jordiska välbefinnandet , var derföre rädd om dig.
Tor du inte att ni kunna komma hit den 10 de och vara här hela veckan? Nöjen få ni ej vänta eder.
Måtte ni få vara friska och vi med så att vi med glädje får träffas önskar din tillgivna Mamma.

Anna helsar eder båda. Hon skulle allt bra mycket heldre varit på Risäter än att ligga så här, säger hon. I qväll låter hon dock så kry.