Carlstad 4.1.1886

Min kära lilla Wissa!

Det var ej utan ett stygn i mitt samvete som jag i qväll emottog ditt kära bref, då Hilma och jag kommo hem från Prosten Lindströms bibelförklaring. Som du ser af det bref som jag idag afsändt, blef jag igår som jag tänkte avstämma på posten igår så att det skulle afgått i morse, men blef hindrad, så att det ej blef färdigt förr än posten var stängd, och idag , oblygd kom det ej utaf afgick i rätt tid af min försummelse. Hela förmiddagen var främmande. Då jag hörde att Mamsell Svanberg sökt mig, förstod  jag att hon ville betala hyran, då jag skulle göra mig artig och bjuda på kaffe, just då de togo in, kom systrarna Ramström, och just som vi togo påtåren kom Emilia Malmstedt och sedan Julia. Julia stannade till middagen, som drog ut litet, och jag visste ej ordet af förr att det var för sent att lemna assurerat bref.
Käraste ni båda, var ej ledsna på mig som är så oredig; det var så dumt att det skulle bli så här, men bra var ju att Anders  slipper fara särskilt in för att tala vid Daklin. Ännu har jag ej sett till honom, kanske han ej kommer förr än .. komms in och det voro kanske bra.
Huru innerligt hörkomma ni det kan du väl förstå, och jag hoppas att Anna blir så kry att det för den skull går an. – Hon är nu halfklädd men tål så dåligt alla kjol klenningarne och de store kjolarna kring livet, men inom tid kommo hoppas jag att hon tål kläderna. Är hon ej bättre att hon behöver ligga längre om morgorna så blir ingen annan råd än att Anders får residera ensam i lilla rummet, Gerda i förmaket på soffan och du får hålla till godo att ligga i sängkammaren med Anna och mig. Hvad säger du om detta? Då kunde både Anders och Anna ligga så länge de ville och gjorde i ordning frukostbordet för …. Så att der vore vädrat och i ordning tills alla kom upp. Du fingo ligga så länge du ville fast du fick underkasta dig att Christine gick genom rummet. Hilma kommer väl i alla händelser att nu helsa på eder några dagar, men jag hoppas att Anna , denna gång, blir så bra  att ni kunna komma som ………..  ….. på måndag så att flickorna någon annan gång få följas åt till eder. – Käraste du vände på sängkläderna så flitigt framför elden och gör som jag brukar,  lägg ………. ……….. inuti bolstern och trycka väl runtomkring …………….
……………………….. . Din kastrull har kommit men får väl stanna här tills du kommer hit.
……………       
Nu farväl! Måtte intet hinder komma för eder . Flickorna helsa eder båda , helsa ock till honom från mig.
Din egen tillgivna Mamma.