87.04.04 Carlstad

Min älskade Wissa.

Tusen tack för ditt långa bref det var ett godt bevis på att du ej egentligen är sjuk, så med tålamod och försiktighet har väl detta en övergång, af egen erfarenhet vetjag att det att det just inte är roligt att ligga så der men det går nog, och sedan glömmer man det snart.
Inte skall du tänka på att vi behöva Gerda här till heljen, vi behöva ju stassa så litet så det vore skam om vi inte skulle hjälpa oss henne förutan i synnerhet som nu Annahar börjat gå och ställa litet med. Allt blir tomt efter henne är ju naturligt men den känslan att veta henne voro dig tillhjälplig och trevnad är övervägande tillfredställande för mig; jag vet dessutom att Gerda gör allt hvad hon kan för eder. Gerda är så bra att ställa så jag hoppas hon kan vara rigtigt nyttig för dig.
Det var roligt att sprutan gjort dig nytta, begagnar du den hvar dag? Den der hvita pjäsen är nog svår att sjelf taga då ju kunna  ………… står i vägen, du bör ha den stående på en trästol eller träpall om någon sådan finns. Ligg flera dagar sedan det röda upphört att visa sig, och lofva mig att sedan länge ligga i sängen utsträckt med nedre delen, känner du dig kry kanske du kunde ligga högt under ryggen så att du någon stund kunde taga i litet arbete. Men var du lat denna tid och låt Gerda och Anders passa upp dig och roa dig; båda göra de det af hjärtat gerna.
Jag skickar ett par …. nypon till soppa som är hälsosamt under sådana sjukdomar, skada att det visst inte är någon favoriträtt hos någon af eder. Om det kokas tilleder alla behövs 1 qvatre nypon . En butelj franskt vin …………….
Du kan tänka dig att vi blifva förvånade se Fredrika, Anna öppnade, fick rigtig hjertklappning, medan litet kaffe skulle värmas voro vi uppe på vinden och hon såg på möblerna, fast mannen var ock med , de skulle komma igen i morgon då de sett sig om.
Den snälle Anders som var färdig att erbjuda dem hjelp, måtte de ordentligt åter hela det hon lånat dem.
Jag skickar här några gamla gardiner att sätta för skafferiet fenstret,…………, och jalusier om du tycker det lönar sig sätta upp det………………… .
De knä långa bitarna, kanske kunde duga åt Fredrika ha att börja med om du vill, … henne ….., annars behåll dem till skafferiet.
För oss att komma till heljen blir nog ej af, det vore att säga allt för mycket för Anna så länge hon ej är mer återställd, till och med Hilma tyckte det omöjligt.
Jag gläder mig på Sophies vägnar, att hon får träffa Anders som är så kär för oss alla. Måtte han tycka om d.. …. Han skulle se på Annons blir det väl någon råd Fredrika nämnde någon och fru Fryxell lovade skrifva till en, bara hon fick litet tid på sig; så nog finns det folk som, vill komma.
Är det något du önskar som jag kan hjälpa dig med eller råda, så säg alltid rent ut; allt hvad jag kan vill jag göra för dig.

Den 4 de

Litet fäst har jag haft och ber er hålla till godo , fast det ej är så med grädde som Hilma skr…….. åt.
Jag vill ej köpa kött till ………. Då det du ej månde dit, kanske ni ha kunnat ………. Som behövs.
Gud välsigne dig min lilla Wissa, och gifve eder en god helj. Alltför tysttalena få ni vara på fastan. Jag ej är så orolig just längtar, jag alltid att få höra något från eder. Anders for träna mycket att skåla i heljen, nu kunde han behövt Wettergrens hjelp. Din egen tillgivna Mamma