86.09.04 Carlstad

Käraste Wissa!

Då nu Pastor Wettergren lifligt medtogo något som jag ville kunde jag ej motstå lusten att se efter  något till smörbordet, du är nu väl rustad till i morgon då hon är väntad. – Det är svårt få någonting som är bra, sillen hoppas jag är bättre än den förra (denna från Es) , en bit  … om du vill göra laxlåda, vill du skära af den tunnaste delen , vattna den väl och skära den i fina gemn tjocka bitar som helt lätt stekes i en stekpanna, utan att bli bruna, så brukar …………… herrar anse detta för en delice; den lilla biten filet bör bli god mör bordsbiff deraf,, litet …..till …….. och några få på  …….. (litet men välment) är hvad jag har att bjuda på.
En liten rättika skickar jag ifall om ni tycker om sådana, det gröna skäres af och den långa mot ändan, rättikan skrubbas och tvättas hel och lägges hel på en  ….  … … och en skär skivor deraf utefter behag.
Jag tycker mig hört att du yrkade klappträn, därför köpte jag ett, ävensom en smörspade, af en gubbe som går hit med trädskedar. En liten qvarglömd borste följer äfven med.
Käraste Wissa, nu har Pastor W. Varit här och jag skämdes att säga honom att paketet var tyngre än jag ville låta honom bära – till station. Tycker du det gjorde något att besvära honom med detta?, jag antar att han får åka från station, annars voro det illa.
Jag hoppas att ni kunna än en gång till innan ni flytta ned, det är så mycket jag ville rådas med eder om. Ottilia gör mig mycket bekymmer, jag vet ej om jag …….
………  ………… och att Morbror tyckte jag skulle ställa så att han kom till Claraborg  och att ingen …… …….. ställning kunde undra derpå då vi dragits med kostnader för henne så länge  och att voro min plikt för allas eder skull att avkasta denna börda nu,
Då jag nu genom min öfverdrifna ……..tagandet ställt till det för eder tyckte jag att jag borde följa detta kloka råd, ehuru det bjöd emot, men när jag var nere och talte med Erikssons för att få närmare reda på sakerna, föreföll det så sentomöjligt att skicka den, ännu vore bättre det, att det synes mig omöjligt ……… der förefaller mig att vara helt och hållet …………. För att ej tala om din klena …….. födares andliga spel beslås ingen als. Tänk på detta och råd mig hvad som bör göras.
Man får ej ens tillskynda henne den hugnaden att dricka henne litet mat.
Kära Wissa, jag har på boklådan lånat en s.k. mjölkjournal, om du däri kan stjäla några ideer ifall ni ej vilja köpa den. Will du ej ha den så sänd den till Arvika med pastor Wettergren eller i korsband när du dragit den nytta du kan af den.
Tänk så litet jag fick träffa dig sist. Skaffar du bönor blomkål in som till vinter förråd, annars finns här god tillgång, bönor för 1 kr ….., blomkål för 12 öre ……, Jag har köpt vackert smör för 65 öre och litet för 70 öre här. Ett …. I en kruka om du kanske vill ha det, men detta förslår väl ej, tror du ej du behöver lika mycket till, vintern är lång.
Wi börja så småningom stöka undan för flyttningen, men Söderhjelms komma ej förr än de bytt om tjänstfolk.
Ett högst ointressant bref från din gamla Mamma.
Hjertlig helsning till Anders!