87.03.05 Carlstad

Käraste lilla Wissa!

Det är så godt att jag sätter på papperet ytterligare goda råd som jag idag inhämtat. Jag  nämnde väl att det ej bra att taga tusenlif (att något är i fråga) så det får du ej göra mer, utom om du får magplågor får du smörja med kamferolja som är värmd på det viset att flaskan nedsättes så småningom i rigtigt varmt vatten, sedan häller du af oljan på det onda stället och gnider sakta med handen, detta kan du kanske göra sjelf eller ock instruerar du Fredrika.
Det du nämnde om att urinen trängde på ofta kan vara en symptom att något är på färde. Då sådana olägenhet är på gång vill jag ge dig ett råd, om ej gjort det förr, och det är att låta spinna en hufva ullgarn som du aldrig skall tvätta, utan hafva i reserv om det någon gång behövdes för plågor i magen synnerligast nedikring magen, skall det vara det förträffligaste medlet att droppe en sådan hufva i kokhett vatten , vrida ur den och lägga den på så het den kan låtas. Ett bäcken af porslin har jag skaffat och skickar vid tillfälle, ett sådant måste finnas i ett hem, detta ger jag dig, det är ej dyrt.En sådan ……….apparat måste Anders bestå, den kostar 4,50 öre, den begagnas både till lavemang och andra insjukningar , priset är billigt, sådana saker brukar vara enormt dyra.
I morgon hoppas jag få bref från dig, jag blir ej lugn förr än jag får höra att du är som vanligt igen.
På måndag skickar jag väl det jag köpt samt kamferoljan ifall den du haft är slut; en annan flaska  kommer äfven, den du ej skall begagna förr än om så illa blir att edra förhoppningar bli svikna, det Gud förbjude!
Att taga opium eller hvad det vara må för att få sofva avråder jag dig ifrån på det ifrigaste. Bättre är att ligga vaken några nätter än att vänja sig vid sådana skarpa medel som förstöra kroppen.
Det är ej så lätt då man ej är mer van vid sjukdom än du är, men annars är tålamod och lugn de bästa hjälpmedel för många krämpor. Detta skref jag igår och tänkte skicka bäcken och oljan men väntar därmed tills jag fått bref från dig.
Snälla Wissa jag hade ämnat den 16 mars skicka de saker jag nämnde om sist men inväntar bref först. Då intet bref kom ikväll hoppas jag att du är kryare men jag längtar ändå ock efter bref.
Det hat känts så tungt idag, oron för dig tanken på eder och Näsingeborna har nedstämt mig mycket. Anna är Gudvare låf bättre igen, men det är ändock oroande att tänka på hennes onda. Doktorn kom i dag förut, han gaf något nytt för att stärka magen och han är uppmuntrande och vänlig.
På förmiddagen hörde vi en utmärkt predikan af Domprostens, Wettergren biträdde vid Nattvardsgången. Vi träffade honom sedan, han om med hem och åt en hvardagsmiddag med oss och stannade till kl. 6. Han som vi var ledsen öfver Roberts död och tänkte deltagande på de gamla föräldrarna.
Litet efter sedan han gått kom Emilia Malmstedt som stannade här och åt med oss. Jag ver ej hvad det är med Emilia hon är så missmodig och misstänksam mot alla så det är rigtigt ledsamt att höra henne. Måtte hon ej bli som hon var för några år sedan.
I går voro de på den stora soupen hos Säves, det det var roligt. Anna Myren är fortfarande lika dålig, i lördags var Kamreren hemma från Banken och de telegraferade efter Per. Måtte hon snart få sluta sitt qvalfulla lif, hon tycks vara så beredd och nöjd med hur Gud vill. Detta är en stor tyngd för föräldrarna.
Från Hilma vare bref på fredag, hon säger att hon ämnar sig hit om 14 dagar, det skall bli så roligt. Sophie tycks temligen kry som är glädjande.
Morbror var borta på långresa, så de hade ställt till med skurning m.m.
Snälla Wissa bed Anders säga huru vi skola göra med kupongerna till Bankaktierna den 12 mars år bolagstämma och då skulle jag hafva kupongerna för att få utdelningen. Då jag skall betale de 200 kr jag är skyldig Anders är ju blott att sätta in dom på Anders giroräkning och få qvitto.
Nu är sent därför farväl för i dag! Flickorna helsa eder. Skrif snart och låt mig höra huru det är med eder. Helsa Anders hjertligt.
Din tillgivna Mamma.

Att fru Petterson är  här för att rida och lära sig gymnastik vet du ju, flickan som är med är så lång för sin ålder, hon ser snäll ut, och det gör gossen äfven.