87.05.05 Carlstad

Min kära älskade Wissa!

Tusen tack för det  bref jag i dag erhållit, det var ett rigtigt glädje bref med sin glada underrättelse vi så snart få glädje emottaga eder här alla tre, måtte nu inget hinder mota.
Ett var jag dock ej nöjd med, att ni komma ena dagen och resa den andra, det är ju alldeles för kort tid, det hoppas jag ni kunna ändra.
Jag lovar ej heller denna gång att ni få ligga i sängkammaren, så länge Anna har så lät för att bli sömnig är så godt att hon får vara orubbad.
Nog ser det annars ut som hon vore starkare, men huru det förhåller sig med den inre åkomman, det vet Gud allena.
Jag har min stora glädje af, nu om dagarna, att höra Anna spela och öfva sig med lif och lust, det hon ej gjort på flera år.
Nu är Kapten S: på ……… så hon kan spela ogenerat så mycket hon vill, men hin hade allt börjat förut.
Då jag var uppe en dag sade frun att hennes man tyckte det var så roligt att höra henne äfven då det var öfningar,  ty hon gjorde det så väl och ordentligt, och deri instämde Gunnar flera gånger, ”det är så roligt att höra fru Montan spela, hon spelar så bra”. Således har hon den förnöjelsenatt ej ………… ………. Dem som höra henne.
Det är så synd om Söderhjelms nu deras lille Erik är så sjuk att jag tror Doktorn befarar att det ej skall bli lif. Han sjuknade på söndag och på tisdag skulle Kapten L; resa, tisdagsafton telefonerades så att igår morse kom han hem och får stanna tills det blir bättre. I qväll tycktes vara en ljusning annars har han haft plågor så att han storskrikit, ej gråtit, den lille stackarn. Det vore bra synd om de skulle mista detta lilla älsklingsbarn, det är den snällaste, behagligaste lilla barnunge man jan se.
Af medföljande bref från Tine, ser du hvad meningen är med det medsända papperet. Det är ju alldeles n…… att Annas barn få örfva annars hade det ju varit bra för syskonbarnen  att få sig några tusen kronor.
Stackars Anna behöver dem nog, det förefaller de allmänt förekomma. När ni ha skrivit på detta papper och åsatt edra sigill så skicka det till Arvika och be flickorna sedan skicka det direkt till ……….. igen.
Såg Gerda att hon ej behöver känna för eder för att hjälpa sig, jag lovar att ej stassa så mycket för eder, ……….. …….. så at ………ändå dröja litet längre.
I går gick Anna till Malmstedts, det hon fick höra det ……….att äfven Emilie M. Blivit uppsagd till en del, d.v.s., hon har ingen läsning, endast teckning i de lägste klasserna, handarbete och ………..skrifning vi kunna lätt förstå att de ej varit nöjda med henne som lärarinna.
Fru Säwe hade varit der och meddelat detta och …………talt saken på det mest delikata sätt, men nog skall det kännas svårt, om de ha ………… ..tanke och de ej varit nöjda med henne. Anna sade att de sågo just ej så ledsna ut fast Emilia kallade det ”avdankad lärarinna”. Till detta har de nu sina pengar att tänka på samt äro så osäkert placerade, de har visst hört något ………….. att det ej är så säkert hafva dem i Svane………….. . Då de voro här sist utan Maj och vi talade kärandes, sade Julia med så mycken bestämdhet inte tänker jag taga sorg lördag.
Vi voro hos Charlotta i afton, Anna M är alltjämt lika dålig, hon har fått en så svår hosta, hjärtat lär vara så stort att det trycker på lungorna. Charlotta var så allvarsam och trött. Stackars dom alla!
Nej jag borde ej skrifa så lånt då ni snart träffas. Wet du om mon lille spade och hacka äro qvar på Risäter, jag tror att de kommo dit förra året. Will du ha dem qvar så får du, jag vill blott veta om de finnas. Helsa så hjertligt till Anders och Gerda – och att alla är hjertligt välkomna till gamla Mamma.