87.02.07 Carlstad

Kära lilla Wiss!

Hjertligt tack för bådas edra bref! Tacka Anders särskilt för hans goda råd och för hans uppmuntrande och litet förebrående ord; han har många gånger både tröstat och lugnat mitt upproriska sinne. Bed honom dock ej tro, att jag i något afseende är fullt så bedrövlig som midt bref nog gaf anledning att tro; det var som jag sade, dumt att skrifva just då , när jag var som mest uppskrämd och orolig men jag gaf mig ej ro att vänta. Det långvariga inställandet , och oro för Anna och annat har gjort mig en smula nervös, men nu skall jag gå ut om dagarna , så blir jag nog kryare.
Jag gick upp till  Söderhjelms och sade honom att hyran ej kunde sättas ned och nämnde den förändring med trappan som jag tänkte kunde göra något och bad om svar inom en vecka. Han såg litet flat ut och såg just inte ut att vilja flytta, såvida han ej inom den utsatta tiden kan spana in på en billigare våning som passar bättre.
Jag är nu alldeles lugn igen och vill försöka att ej oro eder mera än nödigt är med min klenmodighet.
I dag har sängkommoden blivit skruvad för första gången efter jul, det är så trefligt att ha fått rent och fint der, och det bästa af allt är att Anna nu  äntligen kommit så långt att det gick an. Anna var ute i middags i det vackra vädret och har ej känt sig sämre därefter.
Jag gick till Charlotta där jag satt rätt länge emedan Anna sof. Det är på samma hvis der, de står på samma punkt.
Stackars lilla  Aina lär vara så snäll och tålig, och Charlotte är märkvärdig att kunna bibehålla mod och krafter, måtte de få behålla sin flicka, men det ser knappt möjligt ut.

Den 8 februari:

Då det var så långt skrivet igår slutade jag då jag hörde att Gerda ej ………. I ordning till morgontåget. Hon borde ha mycket att berätta som vore ute så mycket sedan hon kom hem. Fastän hon inte är med och rider svärmar hon naturligtvis för Löjtnanten som alla de andra.
I går var jag ej nöjd med hennes ridhusbesök då hon kom hem förskyld.
Det är bra ojämn väderlek vi ha, kanske är det den som gör en så dufven.
Wi har redan hört berättats om att ni haft besök af …………… och Anderssons på D…..
Nu tror jag ni ha haft alla grannar utom  Ekströms och Öfverstlöjtnant Falks hos eder, tycka ni detta är lättsamt eller tvenom tomt?
Det tycks nu komma en tid af hvila då du kanske kan få göra i ordning ditt linne, det var ju något du ämnade brodera på.
Här har vi börjat gå igenom allt det gamla för att lapa och reparera, det är så roligt då man får sitta stilla något.
Mitt försök med trådknappar har ännu ej blivit af, så länge Gerda var borta och Anna låg så att hon behövde hjelp och sällskap jemt blef ingenting af.
Det är roligt denna tid då dagarna ökas och man har att vänta den blida årstiden. Men hvad som ej är roligt alls  är att jag ej nu vet när jag skall få se någon af eder här, men jag hoppas väl ni få någon anledning att resa in till gamla Carlstad.
I Arvika ………. Vara rätt krya, det är så roligt. Nog är Morbror ovanligt kry och …… för sin ålder. Eget att ingen efterträdare hörs utaf.
Ni ha väl inte hört hur det blir  med järnvägs tjensten – det voro nog bra väl om Morbror kom att bibehålla den.
Du må tro att vi få nytta af musik emellanåt. Fröken Gertrud har börjat taga lektioner för fru Sabatka, och pianot däruppe är flyttat i flickornas rum, äfvan vårt kök. Lyckligtvis skedde ej detta för än Anna redan var bättre., annars hade det nog varit svårt. Hennes mesta lust att öfva sig tycks redan vara förbi.
Nu är det så mörkt i min skrifbordsvrå, och jag har intet att skrifva om så därför farväl för i dag. Helsa din käre Anders hjertligt från eder gamla Mamma

War det ej snällt af Sofie att låta Gerda gå igenom en vävkurs, om hon blott kunde göra sig någon nytta deraf. Allt hvad man kan få lära är dock bra. Du ser att det är klent med mina pappers…… äfven.