87.01.08 Carlstad

Min snälla Wissa!

Då ni kanske skicka till station i morgon vill jag, skrifva ett par ord för att tala om hur Anna varit. Sedan Hilma rest sof hon ganska länge och vi tyckte det var bäst att hon låg stilla då hon tycktes hafva mest lust för det.
Wi har stökat litet i köket så hon har varit mycket ensam och säkert sofvit emellanåt; men  inte en bit har hon smakat på hela dagen, jag begriper ej huru detta var för ett litet bakslag i sjukdomen. I morgon bedja vi Doktor Forslund komma hit. Anna förlorar tålamodet att ligga så här, så det är nog lugnande få tala med Doktorn
Detta låter ej mycket inbjudande för eder men jag vill så gerna tro att om hon håller sig stilla det ej skall blifva något svårare och då kan hon allt ha glädje af att se och höra eder, men för eder blir det än mer ……….. än vanligt, bäst torde bli med  …….. att Anders får ligga i sin gamla soffa, du i den lilla fållsängen inflyttad i förmaket, det är så trångt att ha den i lalla rummet. Gerda ligga på soffan i sängkammaren.
Wi skola nog ställa till så att blir i ordning i förmaket före frukosten. Ni äro så hjärtans välkomna.
Will du ej nu så kan ju Anders i alla händelser för att tala vid Dahlins. Ni får nu bestämma sjelfva.
Om Gerda  kryar till sig vore roligt för henne följa med eder, om intet hinder då möter; jag tror du skref att ni i nästa vecka väntade några af grannarna kanske Gerda då vara dig till hjelp. Hon viskar hela dagen och ser högst tragisk ut, men har varit så uthållande med det onda hon haft, jag har flera gånger velat matat in henne men förgäves.
Helsa Hilma att hennes svarta schalette låg hos Sabraes då de sågo bättre efter.. Wi voro bra dumma som ej skickade både ahaletten och Hilmas sylåda med Jonte.
Har du några färska ägg att avyttra så skicka med Anders om du ej kommer med.
Litet deraf vill jag behålla de andra bli nog ej svårt att bli af med.
Jag längtar efter att få emottaga eder, hvilket det blir nu eller en annan gång.
Anna har nyss lagt sig till ro för natten, Gerda ………… sig äntligen .
Båda helsa till eder och Hilma hon hade så ………….. lovat då hon var här.
Gud vare med oss alla beder af full ……. Hjärta din tillgivna Mamma.

Jag hoppas att …………. Kom välbehållen fram…………