87.04.08 Carlstad

Älskade lilla Wissa!

Hjertligt tack för ditt bref, det gladde mig så mycket höra att du känner dig kry och kan vara klädd, men jag beder dig dock så innerligt var försiktig och aktsam om dig åtminstone denna månaden ut, och sedan allt jemnt under de dagar då regleringen skulle infinna sig vore bra om du låg på schäslongen.
Jag har nu ingen aning hvarken hur det har varit eller är med dig, men det var isådanafall litet för mycket försigtig, skadar mindre än att vara det för litet, du behöver …….. alltför pjoskig ändå.
Att åka tänker du väl inte på då väglaget är så här omöjligt ehuru påkostande det blir, då du blir bättre än nu, att ej få följa med till kyrkan.
Käraste lilla Wissa du eller rättare Anders måtte väl ej taga illa mina små skiftningar de  kunna ju ej vara som någon sorts hjelp, det är blott ett litet nöje för mig att visa att jag tänker på eder, hade jag förmåga som vilja så skulle jag nog skicka mer.
Tänk aldrig med ledsnad på att du ej kan ge igen, då betar du för mig nöjet af mina små skickningar.
Då jag nu fick  höra att du har kött, skickar jag ej något denna gång, blott den lilla hönan som jag så oförmodat kom öfver, brödkakan ligger så ensam men ingen mer fick rum, den fick ändå ligga qvar. Blomkålen är ej mycket att få, men jag ville ej att det skulle gå som förra året, då den låg qvar till sommarn. Lägg den i vatten genast och byt om vatten så det blir så blir det ett ombyte hafva den stuvad en af heljdagarna.
Att vi ej begåva oss ut på mera var nog bäst då Anna ej är starkare än nu. Hon hade varit så duktig sista dagarna och detta i städningsstöket, sydde flitigt den ende sydagen, gick och mötte Mia Möller vid station men blef också efter detta igår så dålig att jag  blef helt ängslig; i dag är hon bättre igen, men det blir nog bäst hålla sig mer stilla än hon på sista dagarna gjort.
Wi har gjort oss lustiga här öfver Hilma som tycktes fått ”bondånger” för att hon avrått oss från att resa till Risäter, utan nu nästan uppmanade oss att resa. Några rader emellan tackade hon oss för att vi lät Mia Möller komma hit.
Stackars Mia, de let nästan som de gladde sig att ej ha henne qvar i Arvika under heljen då H.B. är borta.
Jag kände mig så genomtrött att jag tänkt med stort välbehag på fullkomlig ……, men det är ju roligt om man kan göra någon nöje med det vi kunna erbjuda Mia är ganska snäll och ej svår att roa så jag är nu rätt nöjd att hon är här, Willis har gjort mig så många tjänster.
I går , var Mia ute med mig ett par ärenden, sedan gingo vi upp till Malmstedts på qvällen bra sent. De hade gått till  Skrift, det visste jag ej och i afton kom Emilia hit och tog Mia med ut på promenad, och de tycks ha gått så långt vägen räcker ty kl. är nära åtta och de synas ej till.
Att kapten R-r hedrade oss med besök hörde du, han kom en afton innan Anna slutat lektion och vi dessutom, rustat litet för skurning i förmaket. Jag måste säga honom hur det stod till och bad han voro välkommen en annan gång, så han satt blott en stund sedan flickan gått.
Något skulle vi väl träffa Malmstedts i påsk, när det kan bli vet jag ej. Jag förmodar att ni blii all stillhet det passar nog bäst.
Jag är rigtigt ledsen att ej ha något pigförslag, alla jag förf har med äro omöjliga. Den fru jag hade på förslag skulle till sitt hem emedan den systern som varit hemma skulle resa till Annika. Fru F sade att hon skulle skrifva en gång till och höra om hon ej kunde, åtminstone öfver sommaren taga tjänst. En annan som Myrins jungfru kände, lovade hon att tala vid, få se om hon kommer i morgon. Knappt tror jag att det går att fästa sig vid deras religiösa åsikter om de ej äro alltför radikala, jag kan väl  fatta huru tråkigt detta skall komma för Anders; jag ver ju huru störande jag tycker att det är. Wore ej bäst sätta ihop en annons, då får man ju åtminstone något förslag, sätt ihop en sådan det är mitt råd och säg att de få vända sig till  tidningsbyrån för att få upplysningar, då de få vända sig till mig.
Hvad säger du om att få ut Lovisa på en tid såvida hon kan lemna modern som varit sjuk men nu är bättre, då såg kanske i vintras att det är inte mycket tag i henne, men åt mindre, medan Gerda är qvar till hjelp torde det väl gå, eller ock, kan inte Fredrika stanna något längre än till 24 dec., ifall ingen fås till dess?
Med kappa på åtminstone var ingenting i figuren som var störande. Någon utväg blir nog. Wet ej, Ida Geijer något råd hon som är gammal i socknen tänkte jag kunna känna till bra folk.
Nu måste jag sluta för att skrifva ett par ord till Arvika.
Helsa din snälle Anders! Af varmaste hjärta önskar jag eder en god och fridfull helj. Dröj ej för länge att låta oss höra huru ni må, beder din egen gamla Mamma.