87.03.09 Carlstad

Käraste Wissa!

Då du tycktes temligen kry i sista brevet, tyckte jag ej var så brottom skicka sakerna, men då jag i dag kom ihåg att Augusta skulle haft bröstdropparna fick jag ondt samvete, det är väl dock ej så länge sedan ditt bref kom fast det tyckas mig så. Här skickar jag nu en ”sköljburk” med tillbehårade slang och pipor den kostar 4,5 kr, Rosens bröstdroppar 1,45 kr samt en stång ……. Tvål a 67 öre summa 6,61kr, bäckenet, kamferolja och canel tinkturen har jag betalt och gifver dig. Den gamla hånungen ger du åt Augusta värm den och ha finställt ingefära i den, det gör godt åt bröstet, hon har väl ylle på bröstet. Tycker du det är mycket ha hela satsen bröstdroppar ( då de ändock måste begagnas sparsamt ) så tager jag gerna hälften, det är bra att ha hemma. Dessa fick jag på Moster Anne Louises recept, hon har så lätt att få påtecknat af Dr. Haak.
Då du får den der blickapparaten måste jag väl beskriva huru du skall gå tillväga, men det är bättre göra detta på ett särskilt papper.
Jag lägger in sakerna i en korg och har givit Christine i uppdrag att försöka  att skaffa fisk innan hon bär bort korgen, men detta är väl ovisst om det lyckas.
Det är godt om du ej känner värre illamående än ………… och ruskigheter, får du qväljningar och kräkningar så är det de allra vanligaste symptom och fram på dagen är du lika kry. Studera nu de små råden i boken jag skickade dig, var vid friskt mod och bed Gud om edra önskningars uppfyllelse.
I dag var Wettergren här med inneliggande qvitto från Banken. Bed Anders äntligen ställa så att jag får kupongerna, antingen om han skrifver till Ränte och kapitalanstalten eller om jag skall besörja derom, men uppgift på lottbrevens nummer eller åtminstone antal kanske då jag  måste hafva, på lördag börjar utdelningen och så fort jag får pengarna sätter jag in de 200 kr jag fått låna.
I dag har Moster Anne Louise varit här. Det är synd om henne ……. Hon blivit van att se dåligt och så småningom intet als. Jag såg hur hon ansträngde sig med sina ……..rutor och slutligen lade hon ned arbetet. Hon beklagar sig dock ej utom…. . Hon gläder sig mycket åt Göteborgsresan.
Gerda har varit hemma …… väfningen några dagar och det blir och ………. Ut, det är så ledsamt. Hon är den som sätter oss i förberedelse med den yttre världen. Ändå är den ena dagen bättre, den andra sämre, men oss emellan är detta nog till … beroende af oss kan hon vara lugn eller något oroar henne. I morse var hon så miss modig och retlig och jag förstod nog att det var tanken på …………… Då jag i afton undrade om hon var bättre medgaf hon att det var ……… som gjort henne ……. På morgonen.
Nog ha vi talat om Enköpingsresan , men ej förr än termin är slut, Anna är nog för den, jag begriper dock ej var pengar skola tagas då jag ha så mycket utgifter, men det vill jag ej tala om, något  råd måste vi väl hitta på.
Jag hör af flickorna att ni bedt Antonia Beckman till eder, är det så?
Tror du ej att hon då äfven vill komma hit till oss, fråga om hon vill hålla till godo med de olika förhållanden hvari vi nu äro emot då hennes föräldrar och syskon voro  här.
Har ni hört något från Näsinge, sedan visshet erhållits om Roberts död? Stackars föräldrar Aina Myrins har nu fått en ständig ihållande hosta som kanske blir hennes död. Märkvärdigt huru de alla stå ut. Den styrkan tager man icke af sig sjelf.
Det var så dumt att Gerda i  går gick miste om att höra de små virtuoserna, hon räknade så säkert på att Malmstedts skulle gå, men då voro de hos Thöreblads.
De lär ha spelat utmärkt väl sena svåra saker, men vi hörde ………… efter Rendahl som sagt att han ej kunde höra dem med nöje, då han kunde föreställa sig huru de ämna …….. innan de fått i sig allt detta.
Här leves som hvar dag var den sista, man blir nästan trött höra talas derom.
Nu god natt min kära lilla Wissa, måtte Gud vakta öfver eder.