86.09.09 Carlstad

Min kära lilla Wissa!

Din käre Anders hade ej väl, vändt ryggen till förr än jag ihågkom flere saker som jag skulle talt om. Alldra först upptäckte jag att jag skinnat honom på 60 öre, han hade lemnat 14 kr till ylleskor, därför köptes 2 fr.kalsonger – a 3.75 = 7.50
Och 2 tröjor a 2.90=5.80, summa 13.30.
Så hade jag glömt fråga om ni vill ha det smör jag köpte upp ehuru det kostar 65 öre, smöret  är vackert och så får du krukan som det ligger i på köpet. Kan ni få billigare på marknaden behåller jag det sjelf.
Jag har så länge tänk men alltid glömt be Anders sätta uppe på en lapp alla gånger han lånat  och betalt pengar hos mig, ävensom då jag lånat och betalat till honom, datona skulla äfven voro utsatta för redighetens skuld. Detta blir ledsamt och besvärligt för honom, men det är så att då jag i Arvika skulle göra redig min kassabok gick det ej ihop, så jag visste ej hvart Gerda och jag, som hela våren skötte boken i kompani, skulle vända oss för att upptäcka hvar vi begått något fel, då tänkte jag det kunde varit något med våra affärer som vi ………….. . Bed Anders göra mig denna tjänst och ej vara ledsen.
Käraste Wissa jag är ledsen att det blef så hafsigt inlagt och att jag ej hade annat än småkrafs att skicka dig. Biffen ville ej Anders smaka i morse, men han undslipper inte sitt ……. Det blir litet till smörbordet. Jag hoppas ålen blir kokt eller lagd på is nu  genast på qvällen fast jag glömde tala derom, jag var ånger att vi ej kokat den här, men tyckte den var lättare att frakta så här. K….betorna kunna ju duga på skolmästarkalaset ……………. Komma just nyss från Hilma som skaffat dem för godt pris, och då tyckte jag det passade bra dela med mig, jag behöver dem så sällan. Hafregrynen som jag sjelf tagit för att profva (det säges att gråt deraf blir kokt på 10 minuter), föll mig att skicka till dig så får du tala om hur din blir.
Om det kommer främmande som skall stanna till qvällen torde kräftsjertarna hinna bli användbara  till omelett och saltet sköljes väl ifrån och det sedan bytes om vattnet flere gånger, sista ombytet bör vara mjölk.
Kära Wissa, försök genast från början att hafva enkelt då gäster kommo objudna, och bry dig ej om att andra kanske har mer än ni. Många tänker jag skulle vilja ha det enklare men ha ej mod att ha annorlunda än alla andra. Det skulle ju passa sig bra om den lilla Komministerfrun föreginge med godt exempel i detta fall, det skulle säker gifva mycken tillfredställelse. Du har fått det så som jag i min första tid som gift, drömde om som en så stor lycka, att ha så litet hushåll för mig och mannen att  jag sjelf kunde gå och ställa därmed. Det är så bra att taga itu med allt, som du nu gör, det både stärker dina kroppsliga ………. Och kommer att inge dig så mycket säkerhet och tillfredställelse, och känns så ljuft att arbeta för den man älskar äfven om det någon gång är besvärligt och tålamodsprövande.
Flickorna gjorde en lång promenad sedan de lemnade tåget så de komma hem med stora qvaster vilda blommor med långa hängande revor.
Min uppmärksamma och vänliga hyresgäst, skickade idag upp en vacker blombukett på Augustadagen till ära. En dag var hon och fröken Ludvigsson uppe då vi kom att tala om handarbeten gick hon ned efter en knypplad näsduksbord som var ett omöjligt mästerstycke, hon trodde att denna der hemma i Wadstena skulle kosta 12 kronor, men de som gå omkring …….. taga dubbelt upp, t.o.m. gamla gubbar göra sådant fint arbete i dessa trakter.
I fall du skall använda äpplena så kan du göra marmelad af dem, äppel gele kanske du kan göra till ersättning för det förlorade ………….. , men därtill passa nog inte omogna små äpplen.
Förgäfves letar jag efter något af mera intresse att tala om, men omöjligt finna något.
Skrif emellanåt är du snäll.
Hjertliga helsningar från oss alla tre till Anders. Gud vare med oss nu och alltid! Din tillgivna Mamma