17 mars 1893:


Fredagen den 17 mars 1893 är en historisk dag i Gävle. Då avrättades den så kallade Alftamördaren för mordet på länsmannen Albert Gawell och fjärdingsman Olof Norén. De både var ute för att överlämna en stämning mot några ökända hembrännare och lönnkrögare men i stället sköts de till döds. Iblandade i mordet var fadern (som jag inte vet något namn på), sonen Per Johan Pettersson, 29 år, Anders 26 år och Karl Erik 17 år från Mossbo, Alfta finnskog, Hälsingland. Den som höll i geväret var Karl Erik men på grund av sin ungdom och påverkan från brodern Per Johan dömdes Karl Erik ”bara” till livstids straffarbete. Även Anders fick det straffet. Fadern fick ett kortare straff. Det blev Per Johan som fick stå till svars för morden och dömdes till döden. Rättegången mot de fyra varade i fyra dagar och avslutades i tingsrätten den 12 juni 1892. Senare togs ärendet upp i såväl hovrätt som högsta domstol men domarna blev desamma. Domen verkställdes på fängelsegården på Hamiltongatan i Gävle. Den 17 mars 1893 halshöggs Per Johan Pettersson av en skarprättare. Hans bröders livstidsdomar blev verkligen livstid. De dog båda i lungsot på Långholmen.

Meddelat av Moniqa Swälas, journalist, Gefle Dagblad.