Ludvig Borgströms minnen

Branden i Jönköping 1790 /Mina tidigaste minnen / Jönköpings trivialskola, i hvilken jag intogs vid åtta års ålder. / Flyttningen till Wexiö, en ny Epok af mitt lif och ett inträde i ynglingaåldern ./ Maj 1810, då jag intågade genom Horns tull. / Åter i Jönköping 1812 /Åmål och Carlstad

Kronologisk brevväxling från Apotekare Borgström och mamma Louise till dottern Augusta då hon hösten 1840 till våren 1841 vistades i Stockholm för att förkovra sig i franska och pianospelning.
( P=Pappa och M=Mamma)

P 24.10.40 / M 24.10.40 / M 31.10.40 / P 2.11.40 / M 7.11.40 / M 11.11.40 / P 14.11.40 / M 18.11.40 / M 2.12.40 / P 5.12.40 / M 8.12.40 / M 15.12.40 / P 15.12.40 / M 16.12.40 / M 26.12.40 / P 26.12.40 / M 30.12.40 / M 9.1.41 / P 9.1.41 / M 16.1.41 / M 23.1.41 / P 23.1.41 / M 29.1.41 / M 6.2.41 / P 6.2.41 / M 12.2.41 / M 20.2.41 / P 20.2.41 / M 27.2.41 / P 5.3.41 / M 6.3.41 / M 13.3.41 / P 13.3.41 / M 20.3.41 / M 27.3.41 / P 27.3.41 / M 3.4.41 / M 10.4.41 / P 10.4.41 / M17.4.41 / P 17.4.41 / M 23.4.41 / P 23.4.41 / M 1.5.41 / P 1.5.41 / M 8.5.41 / P 8.5.41 / M 15.5.41 / M 22.5.41 / P 22.5.41 / M 28.5.41 / P 29.5.41

Sonen Ludvig Ferdinand Borgströms, botaniker, brev till syster Augusta (1840-1845)

14 October 1840 / 15 November 1840 / 9 Januari 1841 / 23 Febr. 1841 / 5te brefvet /24 Febr.1842 / 15 Mars 1842 / 2 Maj 1842 / 13 Maj 1842 / 23 Maj 1842 / 31 Aug 1842 / 12te brefvet / 28 Sept. 1842 9 octob. 1842 / 7 Dec 1842 / 14 Dec 1842 / 10 Jan 1843 / 2 Febr 1843 / 16 Febr 1843 / 1 April 1843 / 22 Maj 1843 / 29 Maj 1843 / 16 Juni 1843 / Midsommardagen 1843 / 16 Juli 1843 / 10 Aug 1843 / 18 Aug 1843 / 16 Nov 1843 / 29de brefvet / 13 Aug 1845 / 10 Octob. 1845 / 27 Nov 1845

Den yngsta dottern Antonias bevarade brev till syster Augusta

 

Kommentarer om Ludvig och Augusta av Anna Montan

Bokförläggare Gleerups brev till föräldrarna angående Ludvigs död

Johan Christian Reiman, son af förste apotekaren härstädes. Född i Åmål den 1 Juni 1759. Sålde privilegierna och apoteket till L. Borgström den 29 Mars 1814 för 2,700 r:dr banko. Dog ogift den 2 Febr. 1815 och testamenterade samma dag sin qvarlåtenskap, omkring 17,000 r:dr banko, sålunda, att hans oäkta barn, en son och en dotter, fingo tillhopa 3,000 r:dr, hans närmaste slägtingar 5,000, doktor Bodin 2,000, till ett orgelverk i stadens kyrka 1,500, till fromma stiftelser i staden 4,000 samt återstoden till flera personer.

Ludvig Borgström. Född i Jönköping den 30 Sept. 1788. Fadren orgelnist. Se Biografiskt Lexikon 2 band. sid. 386. Sålde apoteket till Clevander den 16 Juni 1817 för 6,333 1/3 r:dr banko. Blef sedan apotekare i Carlstad.

 

Gamla kyrkogården i Karlstad : Nr 82 köptes av apotekaren 1852 men första hustrun begravdes redan 1849, så gravköpet var redan avtalat.Här vilar han och två hustrur en dotter i 2 ndra äktenskapet samt en syster dotter till första hustrun , Anna Ottilia Ullen (1814-88)

©Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan