Släkten d´Orchimonts äldsta anor

687-719 : Pippin av Heristal. Major domus och regent över Frankiska riket.

714-741 : Sonen Karl Martell. Major domus och regent över det Frankiska riket.

741-768 : Sonen Pippin den lille. Major domus, från 751 konung över Frankiska riket.

768-814 : Sonen Karl den store. Frankisk och langobardisk konung, romersk kejsare.

814-840 : Sonen Ludvig den fromme. Romersk kejsare. 840-845 : Sonen Lothar. Romersk kejsare. Vid fördraget i Verdun 843 delades riket.

Dotter : Ermingarde gift med Raignier, hertig av Lothringen (d. 916) och son till Sadigere le Juste et le Bon, hertig av Lothringen, de fick en son:

Ricuin, hertig av Nedre Lothringen med Ardennerna Bouillon och Verdun, död 940, gift med Mechtilde, frankisk prinsessa, deras barn var:

Godefroid, greve av Ardennerna Bouillon och Verdun, stamfar för grevarna av Ardennerna.
Othon, hertig av Lothringen från 940.

Sigefroid, greve av Luxembourg, hertigdömet Luxembourg grundades 963.

Gisilbert, greve av en del av Ardennerna.

Bonne, gift med prins Charles av Frankrike.

Mathilde, gift med Arnoux de Granson, greve av Chiny, döda 992, de hade 4 barn:

Godefroid I, greve av Orchimont, stamfar för den grevliga ätten Orchimont.

Otton blev greva Chiny Clemence gift i dynastin de Wiltz Jeanne gift i dynastin Esch-sur-Sur. Ättlingar till dem är fortfarande storhertigar av Luxembourg.

(Källa: Jeatin, Les croniqurs de l'Ardeimes et des Woepores. Paris 1851).

Följande är en kort resume av Auguste Neyens digra avhandlingar om den grevliga riddar och dynastiska ätten d'Orchimont. Den bygger på olika dokument där Orchimont är omnämt och är inte någon sammanhängande berättelse.

Byn Orchimont, fordom borgen, är belägen vid den lilla floden Semois nära staden Bouillon. Orchimont hör till den belgiska kantonen Gedinne i provinsen Namur i sydöstra Belgien. I utkanten av byn kan man ännu på toppen av ett brant berg, urskilja resterna av ett feodalt slott, fordom mycket starkt befäst, som under århundraden ägdes och beboddes av den grevliga ätten Orchimont. Av resterna att dömma var denna stora borg nästan triangelformad, omgiven av vallgravar med branta stup utom mot norr.

1554 förstördes slottet delvis i kriget mellan Karl V och Henrik II av Frankrike. 1636 förstördes slottet helt av marsalk de Chantillon av Frankrike. Enligt gammal tradition började slottet byggas 992 av Godefroy som blev stamfader för ätten. Orchimont.
Orchimont nämns dock redan 956 då Renault försvarade ett slott mot kung Lothaire av Frankrike. Renault togs till fånga och fördes till Paris tillsammans med sina två söner. Orchimont fanns tydligen före 992 och hade ägare utan ärftlig rätt.
Namnet Orchimont kommer från latinet Ursimons som betyder Björnberget.

Historikerna är dock eniga om att Godefroy var den förste greven av Orchimont med ärftlig rätt. direkt under den tysk-romerske kejsaren. Rättigheterna utfärdades av ärkebiskop Brunon, som vikarierade för sin broder kejsar Conrad II.

Godefroy fick grevlig titel och markisvärdighet och blev självständig feodalfurste med ärftlig rätt, Godefroy var yngre son till Arnoux de Granson, greve av Chiny och Mathilde, prinsessa av Ardenne, dotter till Richwin båda döda 992.

På sin vapensköld hade han en björn som anspelning på namnet, den omgavs av ett fält i guld, vilket påminde om att han härstammade från den furstliga ätten Ardenne. Att björnen sedemera utbyttes mot ett vildsvin tillskrivs dåliga tecknare.

d'Orchimonts grevskap omfattade följande städer och byar: Orchimont däri inräknat innvånarna i Charmeuse, Houdremont, Chariere, Achy, Voisy, Monceau, Fay, Pussemagne, Bagimont, Rumel, Gernelle, Rienne et la censier de Villers sur Lesse, Alle, Baillamont, Vresse ........

1. Godefroy var alltså den förste generationsgreve av Orchimont.

2. Hans äldste son som blev den andre greven av Orchimont nämns inte vid namn, däremot är dennes yngre broder Gerard känd. Han var Abbot av Florenne. Tillsammans med 12 följeslagare begav han sig till Signy för att verka bland de fattiga. De religiösa i Florenne saknade sin fromme Abbot och vände sig till Påven för att återfå honom. Gerard begav sig till Rom och kastade sig för påvens fötter och bad att få verka hos de fattiga i Signy. Påven vägrade och skickade honom tillbaka till Florenne, där han drog sig tillbaka i ensamhet och åt endast tillsammans med sin åsna som burit honom till Rom. Påven fick höra detta och veknade och lät honom återvända till Signy.

3. Adelard 1055-1080. Nämns tillsammans med sin son Boson som vittne vid Fredrik av Luxembourgs donation av Longlier till klostret i Florenne.

4. Boson 1080-

5. Godefroy II bevittnar ett dokument 1122.

6. 77 års intervall.

7. Jacques I, bevittnar ett traktat för le comte de Bar och Ermesinde av Luxembourg 1199.

8. Godefroy III. 1214 närvarande vid bröllopet mellan Ermesinde av Luxembourg och markisen av Arlon. Nämns som nr 9 av 148 adelsmän.

9. Jacques II gjorde 1232 bodelning mellan sin hustru Clarisse och sin son Baudouin. Jacques dog 1235. Clarisse hade titeln Dame de Gedinne.

10. Baudouin gift med Clemence.

11. Jean. 1260 nämns Jean som sire d´Orchimont. En yngre broder blev genom giftermål Seigneur de Rumigny.

12. Jacques III gift med Agnes. 1283 gjorde han en resa till dutre-mer = Heliga landet, ev. Rom. Jacques är närvarande vid bröllopet mellan Henrik IV av Luxembourg, senare tysk-romersk kejsare under namnet Kenrik VII, och prinsessan Marguerite de Brabant. 1296 skänkte Jacques rättigheterna över Bohan, Membre och Sies till sin kusin Gerard de Bohan. Jacques minskade av godhet elller av svaghet sina feodala rättigheter. 1336 sålde han sina sista feodala rättigheter till Jean l'Aveugle, kung av Boheme och hertig av Luxembourg. Senare sålde Jean l'Aveugle Orchimont till Marie d'Artois, comtesse de Namur. - Jacques slog sig ner med sin familj på slottet i Bievre och blev seigneur ou toparcha de Bievre. En titel som hans efterträdare fick behålla fram till franska revolutionen. - I Bievre fanns det fordom ett chateau seigneurial tillhörigt den grevliga ätten d'Orchimont. La seigneurie de Bievre innefattade endast denna stad. Slottet intogs och brändes under republikanerna under den franska revolutionen 1790. På slottets grund, varav man ännu kan se delar, byggdes ett hus som ännu 1878 bebos av ättlingar.

(I dag 1979 står det tomt och kommer antagligen att köpas av kommunen.) I kyrkan som ligger alldeles intill är medlemmar av ätten d'Orchimont begravda. -- Tyvärr finns det inga dokument om d'Orchimomt efter 1360 fram till 1580. Så sent som 1848 fanns det ett arkiv med handlingar i J.J. d'O.:s ägo i Graide. Det har tyvärr förkommit, genom krig eller slarv ?.)

1. Jacques Louis
2. Jean Louis , f.1580......................................................................se Anna d'Orchimont .

© Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan