Kära fröken Montan,                           Östertälje 21.juni 1922

Mycket ledsen öfver att Edert bref kommit att ligga obesvarat så länge. Hoppas det ej förorsakat Eder något obehag. Som jag ej väntade någon post och den person som brukar eftersända den är bortrest har Helenas bref legat i min brevlåda tills igår då  jag som hastigast var inne i Stockholm.
Af Mlle Agardh har jag det aldra bästa minne. Vi höllo alla utaf henne , mycket orginell, outtröttlig att undervisa och att lära oss.
Flickorna trifdes utmärkt i pension.
Min syster och jag började höst-terminen 1865. Skolan var då i den så kallade Flachska gården, i ett enda rum. Inga klasser utan Läxlag. Jag vill minnas att vi började kl. 9 på morgonen och att en del slutade kl.12, en del kl.1. Vi voro äfven 2 timmar på eftermiddagen. På förmiddagen hade vi en så kallad rast.
Eleverna voro: Hanna Fagerström, Ebba Rarden, Emilia och Alma Eriksson, Augusta och Kjerstin Sundin, Selma Wennerlund, Julia Lidback, Louise Tjäder, Vendela och Beata Kaijser, Ebba Berg.
Läroämnen:Ö Svenska, Historia, Geografi, Räkning, Fysik, och Kemi. Tyska och huvudsakligen Franska. Vi talade uteslutande franska och bestodo i bons och fauntes.
Mamselle Agardh hade våra namn uppskrivna på en griffeltafla i olika kolumner och för alla frågor skref olika streck, bons eller fautes. De räknades ihop för betysboken, som jag vill minnas vi hade hem hvarje lördag till påsyn. I griffeltaflan hängde en griffel och en hartass.
Kemi och Fysik läste vi för magister Hardin,  ibland brukade vi få komma hem till hans bostad der han åskådlig gjorde en hel del preparat ett synnerligen stort nöje för att Hardin bodde då i Dahlmans villa på Herrhagen.
Sång förekomma ej men teckning och handarbete. Hvem som undervisade deri kan jag galet minnas. För nästan att i teckning var Hulda Schenton (hennes adress nu Nynäshamn).
Examen vid vårterminens slut.
Några särskilda nöjen i skolan minnes jag ej. Tyckte skolan var ett nöje hela min skoltid. Min syster och jag slutade vårterminen 1870 vill jag minnas, om skolan forsatte sedan tror jag knappast, ty då började väl Karlstads flickskola?
Skolan flyttades från Falschska gården till Ramströms. Möjligen har fru Hanna Harling en del upplysningar att ge. Vi äro endast kvarblivande 5 st. elever, Fru Harling, Fru Augusta Ringe, Fru Louise Lejonmark, min syster Unden och jag.
Det skulle kunna vara mycket att omtala därifrån mina gladaste minnen är skoltiden, man glömmer med åren tyvärr. Hörde talas om att hon började sin pension för att betala faderns skulder, och det skulle jag tro om henne. En dålig hand gör skrifningen så dålig, för tillfället är äfven ett mycket dåligt huvud, ville likväl ej dröja med svar.

Vendela Kaijser.