86.09.19 Arvika

Käraste lilla Lisa!

Om också Hilma helsat från mig vill jag ändock skrifva en egen helsning till min egen älskade lilla syster som så ofta är i mina tankar.
Tack, älskade för ditt bref, gladt och upplivande som alltid!  Jag hade haft en lång och svår natt, därunder tänkte på er emellanåt och greps då som alltid af längtan efter er och blef så vemodig då jag förstår att det kommer att dröja länge , länge innan vi träffas då vi nu inte ha passande liggplatser att bjuda er på. Men varför skrifva om detta?! Förlåt det.
Jaså! Ni hade en litwn skolmiddag igår! Det förefaller som om du nu börjar blifva bekant och intresserad af sockenborna då du börjat en syskola och börjat ordna för en annan.
Många af grannarna har du visst inte gjort bekantskap med ännu åtminstone har jag inte hört om flere än Prestens, Mörners, …………. Och Levenhauptarna. Nu är det dumma tåget redan här , hinner därför endast skicka tusentals hjertliga till dig och Anders från Si.