Ur FRAktuellt VET mars 2001


Bengt Beckman i celebert sällskap

Bengt Beckmans bok " Svenska kryptobedrifter " känner nog de flesta till. Det är nu klart att den ska ges ut även på engelska, av American Mathematical Society.

" Svenska kryptobedrifter " dök upp i bokhandlarna, och hos Rita i markan, hösten 1996. Bonniers, som förlägger boken, garderade sig redan från början för möjligheten att få den utgiven även av ett engelskt eller amerikanskt förlag och därför skrevs ett så kallat agentkontrakt!!! med Bengt. Det innebär i korthet att Bonniers får sälja rättigheterna vidare till ett utländskt förlag.

I januari år 2001 blev Bengt uppringd av Kjell-Ove Widman, matematikprofessor och chef för Mittag-Leffler institutet i Djursholm. Widman hade fått i uppdrag av American Mathematical Society (AMS) att på prov översätta ett kapitel av "Svenska kryptobedrifter". En vecka efter detta samtal blev Bengt kontaktad av Bonniers som ville meddela att boken skulle ges ut i USA.

Det är lätt att tro att det är vardagsmat för Bonniers att få "sina" böcker förlagda av utländska förlag på engelska. Men så är inte fallet - Bengt ingår nu i en liten exklusiv krets av svenska författare som via Bonniers fått sina böcker översatta och utgivna i USA eller Storbritannien. Under de senaste åren är det i stort sett bara Kerstin Ekman, Torgny Lindgren, Göran Thunström, P-O Engqvist - och så Bengt - som fått den äran.
Bengt är medförfattare till ännu en bok som kommer att ges ut på engelska. Sedan tre-fyra år tillbaka har han i samarbete med doktorn i teoretisk filosofi i Uppsala, Craig Graham McKay, arbetat med en bok om svensk signalspaning. McKay skriver på engelska och Bengt bidrar med mycket av innehållet. McKay är specialintresserad av frågor rörande underrättelsetjänst och har tidigare själv författat en bok i ämnet. Bengt Beckmans och McKays bok kommer att ges ut av Frank Cass förlag i London.

"Svenska kryptobedrifter" är inte den engelska titeln bestämd ännu men Bengt och McKays gemensamma bok kommer att heta "Swedish Signal Intelligence".

Bengt Beckman har förrutom ovan nämnda böcker även varit medförfattare till "The Authorship of the Quit Don". En bok som behandlar ett helt annat ämne än svensk underrättelsetjänst, nämligen huruvida "Stilla flyter Don" verkligen skrevs av Michail Sjolochov.

Tillbaka

Förstasidan


© Bengt Beckman 2002