Eric Carl Montan (1812-1873) gifte sig 1843 med Augusta Borgström (1823-1911). Han var klädesfabrikör och 1834 hade vågmästare Nils Gustaf Kruskopfs änka överlåtit till honom den s.k."Kruskopfergården" i Karlstad genom köp. Boninghuset var ett lågt, tegeltäckt envåningshus med frontespis åt St. Herrgårdsgatan. Tomten lär fortfarande kallas "Montangåšin". Han lät 1836 uppföra ett nytt corps de logis, ett efter dåtida anspråk vackert, rymligt, bekvämt tvåvåningshus, vitmålat och under tegeltak. En rundelltrappa av tälgsten förde upp till uppgången från St. Herrgårdsgatan. Den tvärs genom huset gående farstun ledde ut till en rymlig gård med en rödmålad magasinsbyggnad längs efter N.Torsgatan, mitt emot biskopsgården. Mittför magasinet låg den rödmålade fabriksbyggnaden i två våningar, ombyggd 1838. Vindel var inredd till torkrum. I denna fabrik tillverkades blädestyger och vadmal och klädespressens dån hördes vida omkring. Han var mycket mån om sina arbetare, tog väl hand om dem. Detta finns bl.a. dokumenterat i skildringen av tiden eftert den stora branden då hela byggnaden brann ner och familjen, med en del av arbetarfamiljerna flyttade ut till Jakosberg. Familjen Montan fick 9 barn, 2 pojkar och 7 flickor. Pojkarna dog tidigt och av flickorna var det endast en, Eva Louise (Vissa) Amalia som gifte sig.

Gamla kyrkogården i Karlstad : Nr 90 köptes 1852 av fabrikören E.C. Montan , vilken enligt gravboken vilar här tillsammans med sin hustru samt en son och fem döttrar. Därutöver är sannolikt två späda söner jordade.

 

Tillbaka

Första sidan