Erik Beckman 1935-1995

LOFOTENRESAN och RODDTUREN ett par episoder ur "Katt och sten"(1984).

Vindeln

Foton : 10 år i Rämmens folkskola / Erik, Lena o döttrar

Birjerprincipen

Brev till broder Bengt, odaterat men till jul.

 

© Bengt Beckman 2002

Tillbaka

Första sidan