Farmorslistan (FM)

1) Pierre Lambert,  vallon,  bergsidkare i Nora socken,  1500-talet

2) Lambert Montanus,  präst 1668             Farmors farfars farfars farfar

3) Louise Beckman, f. Montan,  d. 1929      Farmor

4) Anna Montan,   d. 1954                          Farmors syster

5) Ludvig Borgström, apotekare, d. 1862   Farmors morfar

6) Ferdinand Ludvig. Borgström, botaniker, d. 1846 Farmors morbror

7) Erik Wilhelm Montan, advokatfiskal, d.1870 Farmors farbror

8) Alf Montan, journalist                            Farmors farbrors sonsonson

 

Kommentar till Farmorslistan (FM)

Montansidan finns ett stort släktträd som börjar med Pierre Lambert (FM1) en bergsidkare på 1500-talet, som var vallon. Efter en präst Lambert Montanus (FM2) på 1600-talet kan man sedan följa släkten fram till våra dagar.

Farmor Louise ( FF3) var dotter till färgerifabrikören i Karlstad, Erik C Montan. Han var en man med stort anseende och han innehade ett otal förtroendeuppdrag i staden. Hemmet präglades - inte minst tack vare hustrun Augusta, f. Borgström - av borgerliga kulturaktiviteter. Man gick på bjudningar och soireer, man läste poesi, man tecknade, spelade piano och studerade växter i Guds vackra natur . Man försummade inte att vid alla högtidsdagar skriva verser till familjens och släktens medlemmar. Augustas kassabok och hennes enkehjelp.

Det finns bevarat en resedagbok och en reseräkning som Louise skrev under en resa till Schweitz 1879, en dagbok som hennes syster Gerda skrev som 16-åring under en vistelse hos släkten i Arvika, och det finns akvareller och teckningar som Anna Montan (FM4) gjort under en följd av år.

Anna blev 93 år och var den som släkten alltid talade om då hon inte var med. Hon samlade på allt om släkten och brevväxlade med släktingar och höll kontakt med Värmlands Museum och med Carlstads Gille. Hon var inbiten fröken livet igenom och såg med misstänksamhet på den man som sökte hjälpa henne över gatan i Karlstadstrafiken fast hon var så gott som både döv och blind. Hon vistades ett par veckor vid juletid och flera veckor på somrarna i Rämmen, där hon trots hög ålder satte sin prägel på livet genom att introducera lekar hon lekt som barn och kritisera vår mor Vera på allehanda sätt. Dessutom försökte hon trots höggradig dövhet ge Erik pianolektioner lutad över klaviaturen med hörluren i högsta hugg.

Systrarna Montans morfar var apotekaren Ludvig Borgström (FM5). Han betecknas av Karlstadhistorikern Ernst Nygren som "en bland de märkligaste personer som bott och haft sin verksamhet i Karlstad". Han blev apotekare efter ha studerat kemi för J.J.Berzelius men var därjämte en man med djupa litterära intressen. Förutom egna vitterhetsförsök gjorde han översättningar av Goethe och Ochlenscläger, som publicerades i poetiska kalendrar och dylikt. Han hade först ett Apotek i Åmål som han sålde och öppnade istället ett i Karlstad.

Med tiden sålde han även detta och startade istället en bokhandel. Han bildade "Föreningen till utspridande af nyttig folkläsning i Carlstad stift" och han var med och grundade Karlstad sparbank (rikets tredje sparbank). Förmögen efter försäljningen av apoteken ägnade han sig också åt bruksaffärer, blev delägare i Uddeholmsverken och titulerades brukspatron.

Borgströms morfar, Mattias Estbergen hade ett spännande liv, som närmast kan beskrivas som en sjörövarhistoria.

Ludvig Borgströms son, Ferdinand Ludvig (FM6), uppmärksammades tidigt under sina botaniska studier i Lund och ansågs som en mycket lovande vetenskapsman, då han rycktes bort i en blindtarmsinflammation endast 25 år gammal. Han hann dock åstakomma ett verk som blev uppmärksammat långt efter hans död. Det var hans "Berättelse öfver en resa i Wermland, anställd sommaren 1845, på Kongl. vitterhets-, historie- och antiquitets-akademins bekostnad". Den trycktes första gången 1875 i Kristinehamn och en andra gång i Karlstad 1915. Resan hade ett kombinerat etnografiskt, antikvariskt och lingvistiskt syfte. Även Ferdinand hade litterära intressen och tillhörde bland annat skalden Talis Qualis vänkrets.

Anna Montan sparade som nämnts på allt som rörde släkten, inte minst på Borgströmsminnen. Men det fanns en släkting som hon omsorgtsfullt utplånade alla vittnesmål om - det var hennes fars bror, Erik Wilhelm Montan (FM7).

Erik Wilhelm bodde i Stockholm och var en välkänd jurist. Han var gift med Justine Staff (faster till Karl Staff), de hade sex barn i ett till synes lyckligt äktenskap. Men i mars 1870 kom den stora skrällen. Montan påträffades strypt på ett hotellrum i Klara. Mord

Alf Montan (FM8), i många år journalist på Expressen med huvudinriktning på resor till nära och fjärran länder, är sonsonson till Erik Wilhelm. Han sade sig aldrig ha haft något stort intresse för släkten och att det fanns en förbindelse Montan-Beckman kände han inte till, men han har skickat mig en bild av den beklagansvärda Justine, som visar att hon var en väldigt stilig kvinna.

Bengt Beckman

Tillbaka