Branden i Carlstad 1865 nedtecknat av Anna på senare tid

Landeriet Jacobsbergs Historia efter Annas nedteckning

Minnen från resorna till Jakobsberg 1865-1873 tankar av Anna

Kommentarer och redogörelser om Ludvig Borgström o Augusta av Anna Montan

Anna om pensioner : Fru Lundstedt / Fr. C.E. Wennerstjierna / Mamsell Hesfelius / Mamsell Ottilia Sillen / Enkeprostinnan Lizell / Fru Therese Weinberg / Hulda Agardh / Jenny Ulla Syk / Mlle Maria Sillen / Mlle Maria Colliander / Kamphska pensionen / Fröknarna Malmstedt / Hamnqvist-Meurling / Fru Örtenblad / Lösa blad / Tillägg med darrig stil

 

© Bengt Beckman 2006

Tillbaka

Första sidan