Ett halvår ur Gerda Montans liv 1881.

Porträtteckningarna är utförda av B. Beckman efter samtida fotografier ( En bok om Arvika 1811-1933 ) övriga teckningar utförda av Anna Montan.

28 juni. Usch vad jag är gammal och ändå så oförståndig.

Den 9 juni fyllde jag 16 år så att jag är redan nära en månad på det 17 året. Det är ju förskräckligt! Denna månad har förflutit lugnt och stilla utan några alls märkvärdiga tilldragelser. I dag har syster Anna och jag arbetat förtvivlat på en födelsedagspresent till vår snälla morbror Otto i Arvika. Jag sade nyss att det ej alls inträffat någon märkvärdig händelse. Men en dag är dock nämnvärd.

Lördagen den 25 juni var jag nämligen hos doktor Sjöholm med mitt porträtt och fick hans i utbyte. Han var lika rar som alltid. Han frågade efter syster Sofi och Louise m.m.

Den 29 juni reste Sofi till Arvika, samma dag kom Anders Malmstedt. Dagen därpå voro Mamma, Anna och jag hos Malmstedts och gratulerade Julia. På aftonen blevo vi ditbjudna. Veckorna därpå sydde vi och hade rysligt bråttom till resan.

Lördagen den 10 juli predikade pastor Sjöholm mycket bra, sedan fingo vi hälsa på honom när han skulle gå upp på predikstolen för att läsa upp kungörelsena. På aftonen predikade studenten Gustaf Hultgren. Han predikade ganska bra och förtvivlat länge. Efter aftonsångens slut gingo Anna och jag till Malmstedts för att få Julia med ut att gå men det började regna och vi blevo då kvar en stund för att se fru Falks bisättning.

Onsdagen den 14 juli kom Elisabeth Uggla upp och bad mig komma dit på förmiddagen vilket jag även gjorde. Där såg jag på porträtt och visitkort, på E:s böcker mm. En stund senare kom Anna Ramström dit. Vi pratade om ditt och datt och blevo bjudna på saft och mycket gott småbröd som E själv bakat. Senare kom även Ebba Falk och lille Carl G-son Uggla, en liten son till Löjtnant G.Uggla i Stockholm.

I dag tordsdagen den 15 juli foro vi från Karlstad till Arvika. Vid Brunsberg station kom fröken Bernadine Bratt på toget. En mycket vacker flicka. Vi blevo vid stationen mottagna av Morbror och Hilma. På aftonen packade jag upp våra saker nere i Sofiero. Ett ganska trevligt rum som ligger nere på gården. Möbleringen består av två sängar en på vardera sidan, mitt fram står ett bord med spegel på, vid sidan står tvättattiraljer och en stor länstol, mitt emot bordet står en hiskligt stor koffert som är istället för byrå.

Teckningar från Arvika och Brunsberg av 16 åriga Anna Montan: Vik i Arvika ,

Arvikautsikt från Klefven / Kyrkoviken 1883 / Järvägstunneln / Landsvägsbron / Kyrkan i Brunsberg

Med 10-tåget kommo Malmstedts som skulle till Gillberga för att hälsa på prosten Torstensson som förr bott i Karlstad. Som ångbåten med vilken de skulle fara ej går förrän kl.2 så voro de här. Sedan vi druckit kaffe gingo Julia, Hilma och Emilia för att se på Hanna Brattens våning som de funderat på att hyra. Anders, Anna och jag gingo däremot ned till ångbåten "Byelfen" för att se om alla deras saker blivit riktigt nerburna. Vi blevo där bjudna på saft och sodavatten av Anders. Sedan åto vi middag och drucko kaffe. Emma Laurell som ävenså kommit på tåget var också med förstås. Kl.2 foro de av i ressällskap med överste Lemke och Karin som liksom Emma L. skulle fara till Stömne på en stor bjudning för det nygifta paret löjtnant Malcolm Lilliehök och fröken Anna Ekelund (kallad vackra markattan). Pastor Berggren (som predikat i Karlstad) med fru (förmodligen), B. Andersson m.f. som jag ej kände. På aftonen foro Morbror, Hilma, Anna och jag ut och rodde för första gången på detta året. Straxt förut hade kapten Pontus Uggla med fru från Agneteberg varit här.

16 juli. Hilma, Anna och jag gingo i dag till kyrkan för att höra på Prosten men blevo glatt överraskade då vi fingo höra pastor Rolanders ljudliga stämma. Han var dock ej så bra som när jag hörde honom sist hemma i Karlstad. Tant Selma Gagner var bjuden hit till middag. Sofi dålig.

Den 17 juli. Sofi fortfarande dålig. På aftonen sutto Mamma, Hilma, Anna och jag på verandan och snoppade krusbär. Mamma och Anna sutto och pratade om Vissas presenter till Wille, Häradshövding Falk, madam Gagnebin m.fl. Jag däremot satt och drömde om en prostgård på landet, ty därför svärmar jag för närvarande. Fingo och en stund besök av Hanna P. som skulle till Morbror emedan lilla Clary Asklund blivit sjuk. Litet senare kom Morbror ned med två herrar, häradshövding Schröder och fanjunkar Ullmark. Sutto sedan under Kastanjen och drucko saft och punch.

Den 18 juli. Kl. halv 7 på morgonen foro Mamma, Hilma, Anna och jag till Ottebol. Morbror skulle på sjukbesök där i trakten och vi skulle därifrån gå till Jössefors.(25.7.1878) Vi började vår vandring kl. halv 8 och hade det mest förtjusande vackra väder. Himmelen alldeles klar utan en enda molntapp. Vägen utmärkt vacker. När vi kommo till landsvägsbron satte vi oss ett tag att njuta av forsen som dånade bredvid oss. Hilma bjöd oss där chokolad som Sofi varit så snäll att överraska oss med. Den smakade förträffligt!! En lång rad med kor gick före oss som vi slutligen måste gå förbi. Mamma rädd!! (Måste även bekänna till min skam att jag ej var riktigt fri från rädsla fast jag visade mig lugn.). Framkomna till målet åto vi vår frukost. Hade den allra mest hänförande vackra utsikt. Jag vet knappt om jag någon gång njutit så mycket av vacker utsikt som då. Bergsklätten mitt emot oss samt .......... ut åt fjorden. Sedan rodde Hilma, Anna och jag till Bergsklätten för att därifrån se utsikten. Men aldrig har jag varit på en vådligare färd. Hilma måste stanna på halva vägen ty berget var alldeles stuprätt så jag ansåg det nära som omöjligt att komma upp.

Roddgossen som var med gick före samt......... jag efter. Ja, det var att ta i både med händer och fötter och understundom krypa på knäna. Men vi fingo lön för mödan ty utsikten var gudomlig. När vi gick ner måste vi sätta oss ned och åka utför berget eljest hade det visst varit omöjligt. Ja den bergsvandringen glömmer jag aldrig! Sedan gick vi in i själva pappersmassefabriken. Vi trodde att vi där skulle träffa Gösta Laurell som är ingeniör där men det lyckades ej förrän vi skulle gå så vi hade ej tid att följa med in i fabriken igen. Gösta följde oss hela vägen till station. Morbror var före oss där. Vi foro sedan hem ganska trötta men nöjda och belåtna med vår färd. Sofi var ganska dålig då vi kommo hem. Anna och jag tog en duktig middagslur efter maten.

Den 20 juli. Sofi något bättre så att hon är klädd i nattrock. På eftermiddan kommo doktor Vestergren med fru hit, som stannade hela aftonen. Jag hade mycket roligt åt doktor V. som är så löjlig. Senare på aftonen åskade och blixtrade det rysligt.

Den 21 juli. I dag hava vi fått underrättelse om Josefins 2.ra parvels födelse. Jag undrar vad han skall heta.

Den 22 juli. På middagen kommo M-stedts hit nöjda och belåtna med sin färd. De foro med 5-tåget. Sofi tämligen bra, klädd i klänning.

Söndagen den 24 juli voro vi ej i kyrkan utan på middag togo Hilma, Anna och jag oss en promenad genom Viks i Bråteskog .... På middagen sågo vi på sällskapet N.N.s utfärd, som skall fara till Grindsbol. Senare på aftonen foro Hilma, Morbror, Anna och jag ut på sjön. Först foro vi till Solberg, men sedan rodde vi ända bort till sundet och ut på fjorden till "Halla". Förtjusande utsikt och gudomligt väder. Det mest charmanta roddväder. Just som Hilma skulle dra in reven (då vi kommo hem nära strand) fick hon helt oförmodat en ganska stor abbore. Den första fisk vi fått i år. Hoppas vi får flera innan sommarens slut. N.N dansade sedan på Hotellet, som ligger alldeles bredvid Morbrors hus, så Anna och jag hade nöjet få höra dansmusik halva natten. I början roligt sedan tålamodsprövande emedan jag ej kunde få somna.

25 juli. Hilma och jag ute i Viks i Bråteskog, vädret den stunden vackert. Tant Selma här till middag i kväll. Anna och jag gingo på aftonen till sjöstranden för att andas frisk luft. På aftonen hällregn. 7-sovardagenregn. Således skall det regna i 7 veckor. Dagen efter regnade det och i flera dagar därefter, men på 1 augusti var ett förtjusande väder.

På Hilmas födelsedag den 5 augusti foro vi allesammans(Sofi med) till Viksholmen. Vädret utmärkt vackert. På aftonen kom tant Selma hit, vi foro ut och rodde för andra gången då bortåt kyrkan och Prostgården till. Dagen efter Hilmas födelsedag var mycket sorgmodig. Sofi mycket dålig. Mamma orolig över Vissa som ej skrivit till Hilmas födelsedag. Vi andra ganska nedslagna.

På middagen åskade det förtvivlat. Jag har aldrig varit med om ett sådant väder. Blixt på blixt kom och åskan knallade och dundrade förskräckligt. Regnet störtade ned och en stund haglade det så fasligt och hagelkornen knäppte så hårt mot rutan så vi väntade i var stund att fönsterrutorna skulle gå sönder. Åskan slog ned i en lada (nära kyrkan) som tillhörde skollärare Persson. Den slog även ned vid station, dock utan att antända. Senare på kvällen blev det ett gudomligt väder och Hilma, Anna och jag gingo då till brandstället.

Söndagen den 7 augusti rodde Hilma, Anna och jag till kyrkan. Pastor Eldin höll en ganska bra predikan. På aftonen reste Morbror till Edane till en flicka som blivit träffad av åskan. Han kom ej hem förrän kl. 10 den andra dagen.

Den 9 augusti. Igår när Morbror kom hem från Edane talte han om att han rest i sällskap med doktor Sjöholm och doktor Haak. De skulle till Elgå. Först skulle de äta frukost hos doktor Vestergren och sedan resa till Byn och så därifrån fara över till Elgå. Olyckligtvis satt jag ej i fönstret så jag fick se på "Pastorn". Anna och jag gingo ut för att ................. - men förgäves. I dag gingo Hilma, Anna och jag till Byn. Vägen ganska smutsig men ej lång. Vi togo oss ned mycket nära sjön där vi åto vår middag med mycket god aptit. Jag åt ej mindre än 3,5 ägg och flera smörgåsar förståss. Medan vi åto finge vi se en båt som kom från Elgå. Vi blevo rädda att det skulle vara någon av Rohdin (Brukspatron eller Disponenten) så vi skyndade oss av alla krafter men när vi sågo efter bättre så sågo vi att det ej var mer än en person i båten.Då lugnade vi oss förstås. Den ensamme roddaren var en gammal gubbe som skulle hämta några vilka skulle fara till Elgå. Emellertid hade vi fått en båt och en roddare så vi hade just satt ut från land då vi fingo se doktor Vestergren med fru och lilla Ragnhild komma. Det var nämligen de som skulle hämtas till Elgå.

Vi hade en mycket talför och löjlig roddare. Han var riktigt typen för en bondpojke. Han var mycket road över en kikare som vi hade med oss. Han berättade att han rott två herrar över till Elgå. Det var förmodligen doktor Sjöholm och Haak. Båten gungade och hoppade förskräckligt så vi såg ut som O opp och 1 i minne. Sedan drucko vi saft och så ritade vi av varandra och jag läste min älskade "Prins Otto av Danmark".

När vi gingo förbi Byn fingo vi se så vackra blommor, som Hilma blev nyfiken på vad de hette så vi gingo in i byggningen som var mycket snygg och städad inuti. Frun fiskalskan Brandel var mycket snäll och gav oss en sådan där vacker blomma samt bjöd oss äta bär. När vi skulle gå över en hage som hörde till Byn så kom det en stor "Lasse" emot, som följde oss var vi gingo. Jag såg idag att Berta Lövstedt haft sitt bröllop den 4 augusti. Tant Selma Gagner är här i afton.

16 augusti. Tänk att det snart är slut på sommaren. Ännu har det ej varit något riktigt varmt. Regnar gör det varenda dag så att skörden troligen blir förstörd. Måtte september bliva vackrare!!!!!!

Den 18 augusti blev Josefins andra parvel döpt och igår fick Sofi ett paket ifrån Göteborg som innehöll tårta och konfekt som överblivit sedan dopet. I går voro Morbror, Hilma, Anna och jag ut på fjorden. Vädret stundtals ganska hotande men vi sluppo lyckligtvis undan regnet. Vi lade i land vid västra Lund där vi åto bär och plockade blommor. Färden ganska lyckad. Karin Lemke var här för att taga avsked idag. På aftonen kom tant Selma hit. Vi skulle då för att tillfredställa henne fara ut till Viksholmen men ingen var just livad och vädret mycket dystert. Samtidigt som vi rustade oss för att gå ned, kom Teres Uggla hit och bjöd oss dit. Naturligtvis kunde vi ej komma. Vi gingo då ned till båten men just som vi skulle fara fingo vi se att det regnade borta vid Sund. Vi satte oss då att invänta bättre väder men som det uteblev så gingo vi hemåt. Morbror bjöd oss i då stället på saft i väntsalen. Gustafva hade mycket gott småbröd.

Den 20 augusti. Detta har varit en omväxlande vecka! På onsdagen voro vi allesammans inbjudna till Vestergrens. Kapten Ugglas voro också där jämte en moster och halvsyster till fru Adele. Fröken Schantz (mostern) såg lite egen ut. Den sistnämnda, Mamma, fru Vestergren, Anna och jag gingo ut och gingo en stund. Ugglorna Mathilda av Hofsten och Vestergrenarna lekte. Ej så särkilt roligt.

Torsdagen den 18 augusti foro Hilma, Anna och jag till Rud. Vi foro kl. 10 härifrån. Blevo vid Ottebols station hämtade med båt av Hanna Bratten och fröken Gerda Jochnich. Fingo hälsa på kapten Nisbeth som skulle fara till Wagge. Vi sutto sedan på övre verandan och pratade och arbetade. Fru Vångenberg och fröken Roempke sutto även med. På eftermiddagen sutto vi flickor under en stor björk och pratade tills vi skulle dricka kaffe. Sedan kom fröken Elvin Jochnich ned. Hon är den yngsta av Jochnicharna. Hon hade legat hela dagen förut i följd av en mycket svår huvudvärk. Vi spelte då krocket. Fröken Elvin var ej med förstås. Vid 8-tiden rodde fröken Gerda, Anna och jag till stationen för att möta Marina Ahlmark och Hedvig Malmström. Vi kommo ej hem förrän bortåt kl.10. Åto sedan kväll. Hilma, Anna och jag låg mycket trevligt i ett stort vackert möblerat gästrum. Hedvig och Marina i rummet bredvid.

Följande morgon gingo vi tre och Hanna Bratten på "dass" och fingo där höra att en häradsskrivare Johansson kommit till Rud mycket tidigt på morgonen. Vi gingo sedan upp på verandan där fru Vångenberg och herr Johansson sutto. Hedvig, Marina och fröken Gerda hade varit ute och gått mycket tidigt. Fröken Gerda och Mamma voro mycket goda vänner. Sedan vi ätit frukost spelade vi krocket, åto bär och promenerade i trädgården. Jag blev under tiden du med Elvin Jochnich och Ida Roempke. Elvin, Ida och jag höllo ihop och fröken Gerda J., Hedvig, Marina och Anna höllo också tillsammans. Sedan kom fru Sallberg från Stockholm och herr Lagerlöf dit, vi dansade då mitt på blanka förmiddagen och lekte lekar ända till middagen. En liten stund efter middagen begåvo vi oss av till stationen allesamman utom fru Jochnich. Fröken Gerda, Marina och Anna sutto i den ena båten samt fru Vångenberg, fru Sallberg, Hanna Bratten, Hilma, Herr Johansson, Elvin, Ida, Hedvig och jag i den andra. Patron Jochnich och herr Lagerlöf gingo.

Vid stationen var det förskräckligt mycket folk emedan Hardin skulle fara och således var det många från Vagge som följde dem. Löjtnanterna Ahlmark och Rhodin voro också där och en adjunkt och således var det ej mindre än 9 herrar nere, något ovanligt emedan det eljest inte finns mer än herr Lagerlöf vilken är ortens ende ungherre. Vid stationen i Arvika träffade vi Anna Svensson och Gösta Laurell samt docent Adolf Noreen. Ja vår utfärd var mycket lyckad. Vädret utmärkt vackert.

22 augusti foro Mamma, Anna och jag hem till Karlstad. Sofi uppe men ej särdeles kry. Morbror, Helena och tant Selma följde oss. På samma tåg som vi skulle fara med kom Hanna Bratten från Rud. Vi hade ressällskap av fröken Nycander som skulle fara till Karkstad för att träffa en bekant och så av en fru eller fröken som jag ej vet vem det är. Hon kom med vid Edane. Vackert väder. Vid Fagerås kom det en jungfru på som skulle till Karlstad. Hon grät så bittert, men såg ganska hygglig ut.

28 augusti. Nu var det fasligt länge sedan jag skrev i min dagbok men det har varit en sån bråkig vecka att jag ej haft tid. Den 23 (på tisdagen) började Prestmötet. På måndag afton gingo Mamma och jag tillsammans med M-stedt till stationen. Jag fick där hälsa på Pastor Sjöholm varöver jag var överförtjust. Doktor Schenström skaffade oss där en hyresgäst nämligen kyrkoherde Martinsson med fru. De såg mycket hyggliga ut så Anna och jag smått svärmade för dem i synnerhet honom. Första och andra mötesdagen voro vi uppe och hörde på dem flera gånger vilket var mycket roligt, men på tredje dagen hade vi bak varför vi ej voro där. Det var mycket tråkigt att ej få höra Biskopens avskedstal. Den 24 kom herr Metz, som Vissa gjort bekantskap med i Schweiz hit. Han var mycket komisk! På fredagen kom Erika och Emilia Noreen. Erika mycket för att följa Emilia. På lördagen kom Doktor Brag hit. Han är lärare vid skolan. Gertrud Nelson var uppe en stund. I dag voro vi alla i kyrkan och hörde en mycket god predikan av "Pastorn". Linder mässade och Rendahl spelade Jubelfestmarsch som utgångsmarsch. På aftonen kom först Frida Almgren och sedan Hilma,. I morgon bitti väntar vi Vissa.

Den 20 sept. 1881. Minnesvärda dag!!! Vissa är alldeles lik sig som när hon for. De första dagarna var hon ganska skral. Hon hade förkylt sig på resan så hon var hes och rosslig i flera dagar. Samma dag som Vissa kom den 29 augusti for Anders M. till L-ing. Alfhild Rundberg hit en dag.

Söndag den 4 sept. Gingo vi till skrift. På aftonen var fröken Clarholm här.

Den 2 sept. var vi hos Myrins.

Måndagen den 5 te voro vi hos Malmstedts. På tisdagen därpå främmande här. Ganska lyckat!

Söndagen den 11 voro vi på fru Magelsens konsert, som var ganska rolig. Måndagen därpå foro Hilma och Vissa till Arvika. På tisdagen voro Anna och jag på en mycket ståtlig förmiddagsbjudning hos Sundlers.

Den 16 var Ernst Schenssons begravning. Vi voro på kyrkogården. Pastor S. höll ett ganska bra tal.

Söndagen den 18 voro Alfhild, Signe och Hertha P. här. Måndagen därpå kom Vissa från Arvika. Samma dag voro doktor Vestergren och fröken Geijer här, sedan Prosten Häger och fru Fanehjelm.

I dag den 20 sept. 1881 är h.k.h Kronprinsessan och h.h prinsessan Victorias bröllopsdag. Mycket högtidligt i kyrkan på förmiddagen på aftonen musik på torget.

Jag har nu ej på flera månader skrivit i min dagbok emedan jag aldrig haft tid. Sedan jag sist skrev har mycket tilldragit sig. Tant Tomasine Beijer har varit här i staden 3 veckor i oktober. Hon for den 3 nov. härifrån. Ack vad hon var snäll och rar. Jag var under den tiden borta ganska många gånger. Hos Myrins, Ramströms och Malmstedts. Vi hade också ett par bjudningar för henne.

Den 5 nov. var jag på Gymnasistbalen bjuden av Olof Pihlgren. Tämligen roligt. Julen har varit ganska trevlig ehuru ovanligt tyst emedan ej flera än Mamma, Anna och jag varit hemma. Stackars Sofi som skall vara så klen av sig måtte hon bliva friskare. På annandag jul var moster Anna Louise här till middagen och sedan på aftonen voro vi hos Malmstedts.

Den 2 jan. 1882: I går på nyårsdagen så voro Anna och jag i kyrkan. Sedan voro Mamma och Anna hos Biskopens på visit under det att jag satt i fönstret och såg på alla besökande. Mamma och Anna voro så lyckliga att de fingo hälsa på doktor Sjöholm. I det ögonblicket var jag avundsjuk på dem eljest var jag högst belåten med att slippa vara med. Sedan var doktor Brag inne på en nyårsvisit. Malmstedts voro här på middag och sedan hela aftonen. Vi spelade, läste högt och aftonen förflöt ganska angenämt.

I dag på förmiddagen fick jag brev från Frida Almgren, på aftonen kom Turinna Uggla upp med brev från Elisabeth. Turinna stannade sedan till kvällen. På förmiddagen voro fröknarna Ramström härpå visit.

3 jan. På eftermiddagen under det att Anna och jag läste i våra roliga böcker, (jag i Tant Cordulas hemlighet) kom Gertrud Nelson upp och stannade hela kvällen.

Onsdagen den 23 och torsdagen den 24 november 1977 : Renskrivit från suddig blyertskrift av Gerda Montans förskylningssjuke systersonson Bengt Beckman.

Bengt Beckman 2000

Tillbaka

Första sidan