Arvika 9.8.1887

Käraste Vissa!

Endast några ord vill jag skrifva att sända dig de hjertligaste lyckönskningar på födelsedagen. Käraste syster, måtte Gud beskydda dig och låta dig vara frisk och lycklig, det är min innerliga önskan.
Jag förmodar Anders ordentligt tagit om hand paketen, han fick med sig härifrån och att han likaledes ordentligt fram lemnat dem. Ett af majolika-faten med för hjertliga helsningar från mig, och jag hoppas det kan användas som brödkorg.
I morgon komma väl Malmstedts till eder och då antar jag ni ha trefvligt.
Du må tro vi blef förvånade på Hilmas födelsedag då Anders och Julia kommo.
Tack kära du för att I viljen ha mig till eder, och någon dag i nästa vecka äro ni ej säkra för mig. Dagen får jag väl sednare bestämma.
Det är sorgligt att sommaren nu snart är förbi.
Härifrån har jag just intet att berätta. I går sutto vi i fönstren för att se på bröllopsgästerna, som skulle till Elgå. Många fingo vi dock ej se mer än några mer och, mindre otrefliga ungherrar från Karlstad. Ett högst otrefvligt väder hade de!
Hilmas födelsedag  förmodar jag du får höra brefvskrifvas af Malmstedts.
Du må tro det var ett festande från morgon till qväll.
De här sista dagarne har jag roat mig med  ....makeri, som Sofi lärt mig. I morgon skall jag väl börja med de snören och tofsar, som fru Runstedt beställt af mig.
Det skall bli roligt att höra när Anna kommer hem. Fröken Valborg R. var uppe med helsningar för ett par dagar sen och på henne lät det som fru Tegner ej ville släppa henne från sig förr än hon lemnar Malmstedts eller så länge kan hon nog  ej stanna.
Nej nu farväl, om det är något som hindrar att ni ej kunna taga emot mig i nästa vecka så säger du väl ändtligen ifrån.
Det skall bli så roligt komma till eder och jag hoppas att inte all sommarvärme är borta innan dess. Helsa Anders och Malmstedts från mig men tag sjelf den bästa helsningen från din syster Gerda