Ekenäs Kil 19.8.1886

Käraste Vissa!

Hvad säger du om jag kommer till eder på söndagsaftonen? Jag har fått så stor lust att komma till eder, då jag nu är så nära. Jag tänkt öfverraska eder men kom så kom jag att tänka på det Anders sade att det ej vore omöjligt att ni kunde hämta mig med hästen. Maria har övertalat mig stanna här till söndag då biskopen reser till Karlstad och Maria till Mölnbacka. Om Ullens stannar hos eder äfven söndag , så gif mig återbud, så snart som möjligt, i fall jag skulle hinna få det. Får jag ej bref så reser jag ändå och hoppas bli inhyrd ett par nätter någonstans och ni skall ej hämta mig med häst utan jag går. På intet vis vill jag åka , Maria helsar och säger att hon tyckte det var så roligt att ni äntligen kom en gång.
Vill du vara snäll skicka Jonas gossen till styationen på söndags afton med Marias schal, ty hon vill gerna ha den, då hon åker till Mölnbacka. Helsa Josefine, gossarne o Anna om de äro qvar. Anders också skall du helsa.

Många helsningar från din syster Gerda.

Hvad tror du Mamma säger om detta!