Karlstad 13.10.1886

Käraste Vissa,

I förhoppning om att jag någonsin i verlden skall få något bref från fru Beckman, så skrifer jag nu dessa rader. Jag gratulerar till att ni om äntligen fått det utlofvade  the’
köket! Det var ju väl att du ej köpte någon gentilare the-kanna, då nu Ville var så hederlig och skickade en sådan. Mycket roligt skall det bli få se denna mycket efterlängtade tingest.
Men nu får ni lof att komma hem snart och se huru vi ha det. Nu först ha vi kommit lite i ordning och du kan ej tro hur trefvligt vi har. Visst är här trångt och rummen små till våra stora möbler, men ändå är det ganska fint och så hemtrefvligt. Det skulle bli så roligt höra hvad ni tycka då ni komma.
Du må tro allting vatir upp och nedvändt, så stöket före och efter bröllopet var ett intet mot detta. Malmstedts Moster A.L. och Alma P. voro här nästan under värsta stöket, men nu sedan vi fått i ordning har ingen syntes till förstås, inte ens Pastor W., men han törs väl inte hit efter alla misslyckade försök, att få en med ut att gå.
Åh, jag glömmer ju alldeles bort att Emma och Augusta Ramström voro här i förmiddags, och det förmodar jag hvar af ren nyfikenhet som Emma kommo.
Det är så förargligt bara att alla som komma hitin måste gå köksvägen, och som vi för närvarande har tvätt, bak och alla möjliga och omöjliga grejer så är det långt ifrån snyggt. I morgon hoppas vi dock att tamburdörrarne blir färdigmålade och glasen insatta.
Lundgren är fortfarande Mammas förtjustningsblomma som Anders säger och du kan inte tro så bra och hygglig han är att göra med.
I Arvika hade jag förstås trefvligt. Der må du tro jag var med om alla möjliga marknadsnöjen. Fruarna Silfversons och Olieich, Tant P., Mia Möller , Hilma och jag gingo ut en afton och sågo på ett menageri  .........-utställning och Mia och jag åkte till och med på karusell, så fingo vi nog af marknaden. Hilma var förstås kry och talade mycket om sin lyckade resa till Risäter.
Nej nu är sidan slut och tiden inne för att spika igen lådan, derför farväl. Helsa Anders från mig! Tusen helsningar från din syster Gerda