Karlstad 18.5.1887

Käraste Vissa!

Kan du af inneliggande vackra ritning få någon ide till din klänning, som du skall sy med Emmas tillhjelp? Jag blef så förtjust i den modellen och på att sy min bruna så om jag kan få något passande tyg från Magnussons. Den är så bra  emedan man tydligt ser både bak och fram. Jag undrar just om du börjat med sömmen ännu. Vi har omöjligen kunnat fått någon sömmerska, utan vi få försöka på egen hand. Jag har fått lof få litet goda råd och hjelp emmelanåt af fru Olsson här inne.
Ännu är kappan ej ändrad, och jag önskar många gånger att jag vore så finurlig i söm som du är.
Men det var ej för att skrifva om klänningar och sybråk som jag nu skrifver till dig, utan för att få goda råd af dig i en annan sak. Det är nemligen så att jag på allvar tänkt försöka få någon plats till hösten, och der för har jag funderat på att skrifva så fort som möjligt till Stockholm endera till fru Tjeder eller Fredrika Bremer Förbundet, som ställer med dylika saker. Här i staden kan jag aldrig få några inkomster och det behöfs så väl. Den plats jag skulle kunna taga skulle väl vara att komma ut som sällskap och biträde i hem. Som du ser har jag strukit under två platser till, och du skrattar säkert då du ser att jag strukit under föreläserska; men min mening skulle då vara försöka öfva upp mig i sommar. Skrifbiträde, tror du med det menas sådana som renskrifva? Tror du det skulle vara omöjligt för någon dylik plats eller någon af dessa eller tror du det vore lönlöst höra efter, men ett försök vore det ju alltid. Hvilket tycker du vore bäst, vända sig till Fru Tjeder eller Fredrik Bremer Förbundet? Har nästan blifvit mest böjd för det senare sedan jag hörde att fru Terese Beijer visst sköter korrespondensen der och hon vet då åtminstone om jag är fågel eller fisk. Icke för det att jag tror att hon kan rekommendera mig, ty hon känner ju mig just inte.
Käraste Vissa om jag inte visste att du hade så mycket annat att göra så skulle jag sannerligen be dig skrifva ett bref åt mig, men nu får jag väl gå till Hilma; ty sjelf kan jag då visst inte göra det!
Skrif snart och säg hvad du tycker om detta förslag. Du får inte Anders låta glasera öfver min skrifvelse!
I måndags var Emilia här och började lace-broderi och tyckte visst att det var roligt.
Jag har nu börjat lära mig den ryska knypplingen och skall äfven lära mig filet- gripure af Hilda för att sedan lära Emilia det.
Jag var hela aftonen hos Trailis igår, men som jag ej hade mönstret uppritat så kom jag ej så långt på sjelfva knypplingen, men jag tror att det är mycket lätt lärt.
Det h<ar jag också tänkt nämna i den sköna skriften sen att jag kan lära ut de här nyare handarbeterna.
I sommar har Hilda och Sofi lofvat lära ut, märanakeri om möjligt skall jag försöka med hålsöm.
Hvad ni nu skola ha förtjusande på landet. Kan du tänka dig att hos Troilis igår dricka vi kaffe ute och sutto och arbetade ute en god stund efter. Der var det allra härligaste väder.
Vi äro mycket nyfikna veta om Tant Rundgren och Anna Mörner varit hos eder ännu.
Anders är väl förtjust öfver regnet idag kan jag tro!
Jöns och Jonas är väl inte ihjälstångade af baggen? Det glädje mig ofantligt höra att rabatten rundt kring huset är uppkantad, men jag vågar inte hoppas att det är en rabatt för odlingsväxter framför den hvita väggen mellan stora förstugedörren och köksingången.
Nej nu har jag inte tid att skrifva längre.
Tusen helsningar till Anders från din syster Gerda.