Karlstad 26.10.1886

Käraste Vissa!

Tack käraste du för att ni ville att någon af oss skulle komma till konfirmationen. Det är ej utan att både Anna och jag funderat fara, men det blir nog omöjligt för oss. Den nya pigan har väl då nyss kommit, och ett ännu större hinder är att vi vänta Sofi B. hit i slutet af denna veckan. Om möjligt ville både Mamma och jag få våra svarta klänningar omställda före nattvardsgången.
Det skall bli så roligt när ni komma hit och jag hoppas ni ej tagit för kort tid på eder. Från Hilma hade vi bref i går, hon kommer i slutet af nästa vecka, och hoppas att hon någon dag åtminstone måtte träffa eder.
I söndags voro vi bjudna till Fryxsells och vi hade der riktigt trefvligt. Endast vi tre, fröken Ludvigsson och fru Hedbäck (syster till Karl Petter Åberg) voro der. Fru F. är bra hygglig och snäll och äfven Agnes tycker jag så bra om.
I går hade vi främmande här, för första gången sedan vi flyttade ner. På förmiddagen hade vi ... Rachel Å. Hanna Pallin, Malmstedtarna och Berta Ohlson på kaffe. Rachel stannade sedan äfven middag och på aftonen kommo Malmstedt och pastor W., så vi hade främmande hela dagen. Alla som kommo hit tycker vi ha så trefvligt, och du kan heller inte tro så bra vi sjelfva trifvas här.
Jag sitter och i vart ögonblick väntar moster Anna Louise som kommer hit idag. Derför farväl.
Helsa Anders och varens hjertligt välkomna på måndag.
Din syster Gerda.