Karlstad den 3 jan 1887

Käraste Vissa!

Det är förfärligt så sällan vi hört af hvarandra i jul! Åtminstone tycker jag så. Jag tycker det är så länge sen Louise kom hem då vi sist hade bref från dig.
Att det skall bli mer än roligt då ni komma hit, det behöver jag ej säga. Men ännu har jag ju ej givit dig en enda nyårsönskan. Af varmaste hjärta önskar jag dig och Anders allt möjligt godt på det nya året. Hoppas du måtte få vara frisk, käraste Vissa! Vi har mycket undrat huru du mår, om du lyckades ”mota Olle i grind”.
Det är så roligt att vi fått hem Hilma. Förut var det så tyst och ensligt och inte alls jul-likt. Det var rysligt tråkigt med Anna, som inte skulle få vara frisk. Nu låter hon dock så kry emellanåt och ligger halfklädd på sin säng men det dröjer ändå alltid innan man blir menniska igen.
Hilma kom nyårsdagen på aftonen. Hon hade ej varit hemma länge då Anders Malmstedt kom hit på nyårsvisit. Han satt och pratade länge och stannade tills det var matdags. Han är så kry i jul. Han har varit rätt mycket borta i år, och af Alma S. Hörde vi att fruarna Säve och Lundbergh med flera äro alldeles intagna af honom.
Alma S. Reser visst i morgon till Kvarntorp. Ni komma väl då att träffas antar jag.
Nyårsdagen voro vi ej ute på några visiter, utan taga istället emot, Törneblads, Frxens, Alma och Malmstedts. Idag har tant Sofie Haak och Söderhjelms varit nere. Söderhjelms och vi skola ha tidningarna ihop, men sorgligt nog få afstå från Nya dagliga allehanda och istället ha Svenska dagbladet, som kapten har haft förut och tycker så bra om.
Kära Vissa helsa redrika och säg att hon har ett paket från sin syster liggandes här och som vi lovat sända på samma gång som ni skickar något. Olyckligtvis så glömde jag det då Louise for. Nästa gång skall hon säkert få det.
Jag undrar mycket om du träffat Biskopens. Och det gjorde ni väl i kyrkan kan jag tro. Nej nu hinner jag ej mer. Hilma och jag skola gå i kyrkan i afton och höra Domprosten. Hilma är nu hos Malmstedts så jag skulle först hemta henne der, därför har jag hiskligt bråttom. Helsa Anders hjertligt från din syster
Gerda