Karlstad 31.1.1887

Käraste Vissa!

Nu vill jag tacka både dig och Anders för den trefvliga tiden hos eder. Du kan ej tro så roligt jag tycker det är5 vara hos er, bara alldeles för goda dagar.
Jag hoppas Anders tyckte att Jinas va snabb tillbaka då han följde mig till stationen! En hygglig karl hjelpte mig med kappsäcken, så Jonas fick vända genast.
Det var så märkvärdigt komma till staden igen. Anna är lyckligtvis bättre allt fortfarande men mycket försiktig får hon vara. För det mesta ligger hon hela dagarne och sitter uppe endast då hon spelar och vid måltiderna.
Af Maria Rundgren hörde jag att Anna och fröken Mörner varit hos eder i fredags, och jag förmodar att aftonen var trefvlig. Anders och grefvinnan öfverbjödo väl hvarandra i att vara angenäma.
På torsdag lär Anna M. och hennes svägerska komma in till staden , så inte är det långt mellan stadsresorna för dessa.
Vet du att i dag och i lördags har jag varit och sett på ridlektioner och du må tro att det är roligt. Jag ser på dem med afundsjuka blickar,ty det måtte vara förtjusande. I lördags så red de mera försigkomna så de redo i turer så det såg så bra ut. I dag såg jag nybörjarne och fick då också se löjtnant Croneborg rida, och det var inte det ledsammaste. Han har lyckats fått en mängd elever både herrar och damer. Kan du tänka dig Domprosten till häst? Det skulle verkligen vara roligt att se honom rida.
Igår voro Mamma och jag hos Malmstedts tillsammans med Romans, fru Johansson, Fru S-ström, Fru Hedberg, Patron Falk och hans systerdotter Emilia Andersson. Tycker du ej att samlingen låter utvald? Emilia var här på lördags afton och häda oss, och sade, att Mamma skulle komma för att ”ge glans” åt bjudningen.

Resterade 4:de del av brevet är svårtytt beroende på att det är skrivet i korsande lager,
antagligen för att det var ont om papper.