Karlstad 4.9.1886

Käraste Vissa!

Efter bästa förmåga har jag försökt uträtta din kommision, men det hvita tyget var långt ifrån vackert. Omöjligt dock få bättre. Mor har lagt ut för allt sammans och du är alltså skyldig henne 1,39.
Mammas lysduk skickar jag ifall du vill försöka ändra mönstret och få den rund. Mamma tycker det skulle vara vackrare. Jag tycker dock att Annas blir ganska vacker, skada blott att den liksom din ej är fullt fyrkantig. Men det skulle du väl snart kunna ändra på den du gör.
Jaså att de grefliga herrskaperna nu ändeligen uppvaktat eder med visit. Otur att ni då skulle ha Elis i Faslund? hos eder. Hvad tyckte du om detta månne? Var Maria glad? Hörde du när hon lämnade ........?
Att grefarna var med …….. ingen. Nu har du väl endast fru Geijer och ”lilla söta snälla Hanna” att vänta visit af.
Åh, så varmt och vackert vi haft denna vecka. Ett par gånger har ……………….. och vi varit ute på Hammarön och sökt svalka.
Senast igår afton voro Emilia, Anna och jag ute på Tynäs och du kan ej tro sp härligt der var.
Af tidningarna har nog sett att Ljunggrens fått en son. Undrar just huru Gerda mår? Har ni hört något från Näsinge nyss?
Från Anna kan jag helsa dig. Hon är nu hemkommen och ser kry och glad ut.
Kära Vissa, vill ni ha någon katt. Månsas fick ungar i morse och jag tänkte då på er för er räkning. Till färgen är den lika som Månsas. Gif svar så fort som möjligt.
Nej nu hinner jag ej skriva längre.
Vi äro mycket nyfikna hvad ni bestämmer er åt Anna B.
Nu farväl! Helsa Anders från din syster.
Gerda

Ett hemskt slarvigt bref !!!