Karlstad den 8 feb 1887

Käraste Vissa!

Jag tycker det är så förfärligt länge sen vi hörde något från er.. Och att jag varit hemma öfver 8 dagar endast då är en gåta; jag tycker jag varit hemma i månader.
Af Alma hörde jag att ni hade ”saupe” i fredags, som brukspatron Andersson berättat för Almas far. Hvad tyckte du och Anders om Ellen Th….! Det skall bli roligt höra.
Hos er ute på landet är väl, liksom här, all snön spårlöst försvunnen. Ett så förtjusande väder vi haft dagarna förut! Kan du tänka dig att i går tog jag in de första blåsipporna.
För oss eller rättare sagt för mig har nu varit en omväxlande tid. Som du kanske hörde så har jag på saupe hos Ramströms. Der var ganska roligt, ovanligt roligt åtminstone på en sådan bjudning. Vi ungdomar roade oss med lekar.
I lördags var jag nästan hela dagen hos Triolis. Tant hade tingat på att jag skulle komma dit och hjälpa dem ställa i ordning till deras bjudning, som då först gick af stapeln.
Och du må tro ej gjorde sig litet besvär för den aftonen. Tant sade också att det var för att flere af gästerna aldrig varit der förr som hon ville så fint allting. Men olyckligtvis kommer ej fröknarna Croneborg, som hon egentligen stassat för. Vi dansade hela aftonen och hade mycket roligt. De enda herrarna utom skolgossar voro notarien Lindholm, herr Nilsson och herr Camistre. Undrar mycket hvad notarien tyckte om sig bland alla ungspolingar.
I går var jag åter igen och såg på ridningen. Det var första ridklubben i går och Maria Rundgren var inne till mig med en ….. och frågade om jag hade lust att se på. Ja, jag undrar då visst inte på att de äro förtjusta i ridningen. Det är visst rådligast och  inte gå dit mer för att ej få allt för stor lust att vara med och det minst roliga är inte att se löjtnant Cronoberg till häst. Han rider då fullkomligt runt en enstaka menniska .
I dag är det visst någon festlighet på isen som skridskoklubben ställer till.
Hilda Troili var här för att fråga mig gå med, men troligtvis går jag ej dit. Jag förstår inte huru sådana flickor …….. äro mycket med ute i världen hinna med att göra något nyttigt, ty det är ju inte en dag utan att det är något nöje.
Du må tro jag blef häpen och förvånad i går då jag var uppe hos Ramströms och tant Sofi frågade om jag ej skulle börja väfva och sade att jag var så välkommen utan allt slags ………….. och så gjorde hon en gest så jag kunde begripa att jag skulle följa , der för noll och intet. Var inte det gentilt? Jag skall aldrig tro annat än, att det var hennes mening. Flera gånger sade hon om detta, och gjorde sådana små complimanger.
Hilda och jag hade visserligen gjort upp att lära hos fru D.
I går var Anna ute för första gången. Vi äro mycket nyfikna höra om S…….. stanna qvar eller gå, hoppas de måtte göra det.
Många helsningar till Anders från din syster Gerda