Karlstad 8.6.1887

Käraste Vissa!

Hade vi ej trott att Anders skulle komma in i dag  så hade vi nog skrifvit att du sett att vi kommit i håg eder bröllopdsdag. Du må tro att vi ofta tänkt på den dagen i dag, och då Alma Johanson kom hit idag taga vi in  Mammas födelsedag, tårta och smultronpunsch, drucko eder skål, och önskade ni måtte få upplefva många och glada bröllopsdagar tillsammans.
Ja tänk, att det redan är ett år sedan ni gifte eder! - Alma talade i dag om så roligt det bröllopet voro.- - Det var då tur med vädret den dagen, så att det ej blef så blåsigt och ruskigt som i dag.
Vi blefvo så förvånade då Mamma trädde in i mängden. Vi trodde så säkert att hon skulle dröja till onsdag. - Men mycket är här att göra så det var nog godt att hon kom.
Nu äntligen är ............. igång , och det första förklädet färdigt. I morgon tänkte vi börja på ett svart och hvitt, som du skall få att begagna på Näsinge.
Egentligen skulle du haft det i dag, men om du får det när du kommer hit så går det lika bra.
Det skall bli så roligt när ni komma in. Jag riktigt längtar efter de dagarna.
Jag gratulerar dig , som redan är utaf med sömmerskan!
Tyckte du illa om att jag tog mer rödbrun sammet än du begärt. Kunde ej utfundera att snedremsan skulle vara till annat än kragen, och tyckte den dertill var alldeles för smal så som du begärt.
Härifrån är ingenting att berätta.
Många hjertliga helsningar till Anders från din syster.
Gerda.