Stockholm 2.12.1928

Käraste Vissa.

Tack för sista brefvet som nu är ganska länge sedan jag fick. Genom Karin har du dock hört ifrån mig. Det är nu tomt för er sedan hon rest.
Du lät ej särdeles kry i sista brefvet och jag önskar innerligt att du nu var bättre. Att det beständiga bruset från öronen skall vara tröttande kan jag förstå.
Hoppas du åtminstone blifvit upp kryad af Karins besök.
Jag undrar mycket om ni haft någon uppgörelse med ........... . Det är farligt ledsamt att det skall behöfva bli sådana där missförhållanden. Måtte  .........  inse att de burit sig dumt åt. - Att Ulla  Bohens sjukdom kunde ..... till slut hade jag ej en aning om.
Då jag läste dödsannonserna mindes jag att du i somras sade att hon varit dålig och lät missmodig i sista brefvet.
Den ena efter den andra  af ens bekanta gå bort.
Heddy Lundblom har nu fått sluta sitt lidande som hon med mycken tålmodighet burit. I höstas genomgick hon återigen operation som dock inte fullständigt lyckades. Hon blef dock så pass bra att hon kunde lämna sjukhuset och några gånger gå dit för rötgenbehandling som dock gjorde ingen nytta. Till sist fullkomligt tynade hon bort. Flera gånger var jag hos henne men sista veckan kunde hon inte ta emot någon. Begrafvningnen var i fredags. - Generalskan .......... och Bernadotts var de närmaste släktingarne och nära nog de enda. - Det är så roligt att Anna låter så nöjd med sin nya bostad. - Min mening är att, voro juldagarne i Karlstad och så att Anna och jag som vanligt få komma till eder dagen efter annandagen.
Ja, nu ha vi åter en gång fått ingå i Advent och det är otroligt att vi så snart ha jul. Vidare jul-likt är det ej då vi ingen snö ha men jag , för min enskilda del är mycket glad.
I går hade vi här ”uppsittarafton” för att sy julklappar och med högläsning, sång och kaffedrickning. En riktigt lyckad afton och ovanligt att flickorna kunde slå sig lösa från läsningen. Mina julklappar bli små. Behöfver Lillan tyg till .........?
Omjag orkar med så pass stor julklapp. Tycker du det är dumt ge he3nne ett litet hjerta
hängande på en smal kedja att ha om halsen.
Jag undrar så mycket hvad ni hör från Teodor. Jag har ej hört af honom på länge.
När jag var i kyrkan idag undrade jag om ni hörde predikan från Engelbrekt. Det var så högtidligt och så kollosalt mycket folk. I gångarna stod folk ända till korsgången och alla sittplatser både nere i kyrkan och alla läktare upptagna. - J af mina flickor och jag gingo i tid och fick god plats.
Skrif snart om Lillan behöhver klänning så får jag väl skaffa det. I så fall får hjärtat och kedjan vara tills hon blir något större.
Ni har väl nu börjat med julstök.- Jag har aldrig hört hvad du tycker om den nya flickan. Tag allt lugnt nu så du ej blir för trött till helgen. Kommer öfverlantmätare Gawell till jul? Det skall bli obeskrifvligt härligt att få julferier! Här är ganska mycket som jag skall vara gjort före jul . Minnet börjar tyvärr svika och jag är så rädd glömma något och så rädd för att bli förskyld som så ofta händer denna tiden. - Kommer ingen kyla går det nog bra. Tusende helsningar till Anders och Vera. Skrif snart beder syster Gerda