Hilma Augusta Lovisa (1844-1919). Hon var gladlynt, sällskaplig och godhjärtad och barnafrom till sin död. Såsom varande älsta systern kanske något bortskämd och fordrande. Hennes livs stora sorg var att ej hennes far villfor hennes önskan att få genomgå Kongl. Seminariet i Stockholm för att ägna sig åt lärarkallet. Det var ej så vanligt att döttrar från burgna hem på den tiden blevo självförsörjande kvinnor. Hon blev istället lärarinna för sina tre yngsta systrar, jämte läskamrater till dem, från 1874. Sedan, när hennes morbrors, Otto i Arvika, svärmor avlidit flyttade hon som värdinna till hans hem. Ottos unga hustru hade avlidit efter bara 7-8 månaders äktenskap. Efter Ottos död bodde hon tillsammans med sin syster Sofi i Arvika och sedan Sofi avlidit 1895 återvände hon till Karlstad. Hon bodde i Färgelanda under åren 1908 till 1912, dvs samtidigt som Augusta bodde där. Hilma avled 16 maj 1919 i Karlstad "inom en halv timme i hjärnförlamning. Avsomnade frimodigt, stilla och fridfullt".

Tillbaka

Första sidan