Arvika den 18.9.1886

Käraste syster!

Tack för att du var så hederlig skref bref istället för brefkort, det var så mycket bättre och gjorde oss så stor förnöjelse då vi deraf sågo huru kry och duktig du är. Ibland ser jag dig för mig så der trött och nervös som du var en dag  ……. Då blir jag orolig att du skall förtaga dig med hushållsbestyr och allt du har att ställa med, men den jemna rörelsen är nog mycket nyttigare för dig än det stillasittande …… sättet du förde de sista åren på Dalby, Surahammar och Wårgårda.
Idag tänka vi oss dig och Anders såsom värdfolk på middag för alla skollärare och lärarinnor. De äro väl så många att det bli svårt med utrymme åt dem i matrummet. Hoppas du i nästa bref talar om anrättningarna och om tillställningen hvar lifvad. Mycket har vi undrat på  som det var denna lördag. Ni ha torgdag ock skulle göra uppköp af grönsaker och slagt. Då har du mycket att ställa med i sanning. Är det vid Deje station som torgdagen hålles, eller hvar?
Roligt att kartongerna kommo  oskadade fram och att du tyckte det var en bra handel; jo. jag kan då ej tro att du kan få köpa billigare på Er torgdag, om sådana finnas att få der. För återstoden af de 15 Kr. du lemnade har jag köpt en liten ask med jäst-pulver som du får från Karlstad nästa gång Pastor W. Resereller annat bud går.
Hanna Pallin tog en korg med blommor och äpplen med sig från oss och då sände jag ditt lilla paket på samma gång.
Söndagsmorgon: Så långt hann jag i går middag och tänkte fortsätta på qvällen, men blef då bortbjuden på en liten treflig bjudning hos Sahlins, tillsammans med Adelshilds och Fägersköldska ungdomen, Adele och Therese Uggla,Hanna B. Och Alia Müller.
Nu fortsätter jag med att språka med dig i dag i stället, kära syster. Det är en spegelklar vacker sjö vi ha i dag och jag tänker mig Eder, dig och Anders snart färdiga att se öfver eleven, i det vackra vädret, till kyrkan.
Det är så roligt kunna veta huru ni har det och se för mig platser der du brukar sitta i kyrkan, det är ju i   den varmaste bänken vi sutto då jag var der och hörde Anders läsa med barnen.
Du kan ej tro huru lifligt detta slår för mitt minne och huru många ………….  …….. …..
För alltid inpräglade  …. Der. Flickorna Lewenhaupt komma väl och läsa för Anders hvar onsdag nu äfven.
Det blir roligt för dig att ställa med syskolan och därigenom blifva så småningom bekant med folket, ty af flickorna får du väl bara tala om deras hem.
Var ligger Höjeberg som du skref om?
Kära Vissa, hvad vi blefvo överraskade öfver att Hanna slagit upp med Michael B. Och förlovat sig med pastor Fahl .Hvad är då detta för dumt tilltag? Har Michael genom någon kallsinnighet gifvit anledning därtill och Hanna i förargelsen låtit övertala sig att taga Fahl som tröstare , eller hur förhålles det sig egentligen härmed?
Vi hade fått bjudningskort till Annas bröllop, både Morbror Si och jag för hvilka jag afsändt tacksägelsebref till Nicoline dagen innan ditt bref kom hvaröfver jag var så belåten.
Hvad blef det för bröllopspresent du och Anders skickade Anna?
Det är så länge sedsan vi hade bref från Mor och systrar, ej sedan i måndags. Då Hanna P. Kom hit, och då helt korta breflappar emedan de så sent fått höra om Hannas lidelse.
Kära du, det bli länge då får …… af med din lilla Toilettdyna, ännu har jag ej tagit i det arbetet, ville gerna först sluta skjortlagningen som vi knoga med Si och jag, det är ett långsamt göra, hoppas dock nu få slut på alla skjortorna i denna veckan då när byk skall strykas in. Det går bra för M. Att reda sig ensam, men till …. Hade vi naturligtvis hjelp och äfven till mangling och strykning skola vi hafva det, samt få skjortorna  strykna borta.
Så roligt för er att ha egna äpplen, vi har äfven höstat in vår lilla skörd i första veckan.
Att greve Moiners ben är så bra nu att han kunna deltaga i alla fältmanöver…. Strapatser, det är då riktigt märkvärdigt. Vi undrade hur han kunde reda sig om han var med den dagen Wermlandsregementet marscherat från 8 på morgonen till 8 på qvällen. Då Major Uglla kommer hem kanske vi få  höra hans rundliga berättelser om ”huru det gick till i krig”, ifall vi treffe honom snart öfver, hvilket väl dock är mycket visst.
Igår var gamle ”Smedmans Stina” uppe som vi kunde be till hjelp med brödbak, hon är så duktig den gummam, och så intresserad af sitt lantbruk  på soldattorpet i Lund. Hon berättade om sin ko, huru bortskämd hon är; att då hon vill gifva henne bröd äter kon ej det utan att det är ett sillhuvud på brödet, men så är hon också så fet och mjölkar så bra. Brukar du bestå dina kossor med sillhuvuden också ibland?
Här mätas nu till en ny manufaktur handelsbod i grannskapet af oss midt emot hotellet, det skall blifva roligt nog att se hvad den har att bjuda på, stora hela fönsterrutor och spegelglas omkring en af fönsterdiskarna lockar nu till allmänna uppmärksamheten så länge.
Morbror är mycket ofte ute på långa sjukresor. Idag är han ….. för ovanlighetens skull hemma och kommer in och småpratar med oss emellanåt. Han helsar Eder båda så mycket.
Hvad tycker Anders om den långa torkan? Jag minns han längtade mycket efter regn redan då jag var på Risäter och på dessa 14 dagar sedan dess har vi knapp haft en droppe regn. Hoppas dock det ej blir allt för mycket skadat genom torkan utan att ni få en god skörd.
Här är lifligt på torget just nu då soldaterna kommit hem och skola avmönstras vid Agneteberg, Jösse-kompani endast förstås. Nu kan du vara trött på att läsa mitt långa bref kära Vissa, jag derföre nu sluta med en hjertlig helsning till Anders från din tillgivna syster Hilma