Karlstad 4.7.1887

Käraste Vissa!

Då nu Mor genast besvara ditt bref som kom och gladde oss i dag vill jag äfven skrifva med litet. Du kan tro det är kärt och roligt för mig att vara här hemma hos mor och systrarna. Jag längtade så mycket se hur det var med Anna, det var bra synd om henne att det gamla onda skulle låta känna af sig igen. Det är dock nu så lindrigt emot förra året, hon har ej legat till sängs men än ett par dagar, men att blifva riktigt frisk igen tycks ej gå så fort, hon ligger klädd i kofta och schal på sängen, största delen af dagen, endast uppe lite i soffan medans hon äter, men har ännu ej kunnat röra sig eller försöka komma ut i förmaket.
Vi ville derföre sitta inne hos henne och hon deltar med lif och intresse i alla samtal. Anders Malmstedt kom hit första kvällen jag kommit och satt äfven inne hos Anna och berättade oss hiskliga historier, så vi skrattade mycket.
Idag ha flickorna varit här, Julia till middagen men Millie gick hem, i efter medan Mor och jag var i kyrkan och hörde kyrkoherde Lindström var äfven Anders här. Det predikas härhvar dag nu som du kanske sett af tidningen. Domprosten var mycket öfverdrifen igår i både uttryck och utförande, men Lindström var utmärkt, det är något man har godt af i alla sina dagar att ha hört.
Tack käraste Vissa för att du beda mig till eder. En liten titt vill jag allt så gerna göra, och då ni nu ämna eder komma hit på måndag så blir det bäst att jag få komma till Risäter på lördags morgon. Ville du derföre elda gästrummet och hemta mig vid Deje på lördags f.m. så får jag stanna hos er äfven söndagen och vi sedan följ åt till Kil på måndag. Skulle det hända att Anna ej blir så kry innan lördagen att vi tycka det är själ att ni kommer hit  båda två på måndag, så kommer Gerda med mig till Risäter på lördags morgon Och vi får kanske då stadna hos er några dagar längre. Hoppas dock att Anna kryar till sig så att ni kunna komma hit nu då Anders är ledig att stadna några dagar, fast ni ej kunna få residera i sängkammaren, som väl Mor skrifver utförligt om.
I kväll kom bref från Si, både han och Morbror tycks rätt krya, men en sorglig underrättelse hade Si från Nycanders der Ingineuren ligger så sjuk att Morbror ej tror han kan gå igen. Stackars dem alla!
Käraste syster så roligt det var höra dig så kry att du kan vara borta så ofta och färdas långa vägar utan att blifva mycket trött eller förskyld. Ni har ju haft det riktigt lifligt i Julhelgen, som varit borta hos så många af grannarna.
Ett bra trefligt julföre har det varit och vädret äfven skönt utom de der förskräckligt kalla dagarna. Det var väl, att Anders ej förskylde sig då han predikade i 27 graders köld.
Du nämner ej ett ord om Biskopens predikan. Var den ej anstående?
Nej nu är det sent så jag skall ej prata längre då ni så snart få prata muntligen om allt.
På lördagsförmiddag får du taga emot mig ensam eller ock både Gerda och mig, det få framtiden utvisa.
Helsa Anders hjertligt och tag sjelf den varmaste helsning från din Hilma.

Karlstad 4.7.1887 HV