Goda Augusta!

------- sent omsider önska dig allt godt under det år, vi nu ej mer kunna kalla nytt,(sjukt i familjen. Anna som 7 år varit hos oss måste skickas till lasarettet. Dr. Fruktade för typhus, då blott genomgångsrum fanns för den sjuka att ligga i- blef typhoidfeber - konvalecent.

Under convalecensen måste man dock som oftast skicka närande mat hvilket ej tillräckligt bestås på sjukhuset. Det är ganska besvärligt för den långa vägens skull. En vecka efter Anna blef jag allvarsamt dålig --- Carl har nyss haft halsåkomma -- F.n. äro vi alla friska. Min man och Albert reste för tre dagar sedan till Hälsingland och Ljusne för att vara borta halfannan vecka. De väntade länge på före och resan uppskjöts; men nu ser det ut som de till resan skulle få det. Det är oroligt veta dem ute under snö och stormar --- Det är mitt andra bref efter tillfrisknandet, det första var till Sophie Mossberg.

Med sann vänskap Justine

Stockholm den 28 Febr 1869.